Brug Slægt & Data for indmeldelse, nyheder og forum

PRESSEMEDDELELSE
6. maj 2018

”DANSKE SLÆGTSFORSKERE”
SAMLER 10.000 SLÆGTSFORSKERE I NY FORENING

Den 5. maj 2018 besluttede de to store, danske foreninger med slægtsforskere at fusionere under det nye navn ”Dansk Slægtsforskere”. Foreningen, der således kommer til at omfatte næsten 10.000 slægtsforskere, er en sammenlægning af DIS-Danmark Slægt og Data og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Målet er at skabe én stærk forening i Danmark for slægtsforskere. Det betyder, at alle slægtsforskere nu har et sted, hvor viden om og hjælp til deres arbejde er koncentreret, ligesom Rigsarkivet og andre offentlige myndigheder entydigt ved, hvem deres samarbejdspartner er.

Samtidig styrkes de lokale, slægtshistoriske foreninger i Danmark. Det forventes, at den nye forening får tilsluttet 30 til 40 lokalforeninger, der hver typisk har mellem 50 og 150 medlemmer. Der foregår hver måned mange aktiviteter i disse lokalforeninger, og mange slægtsforskere finder her deres lokale netværk i slægtsforskningen. Fremover vil de slægtshistoriske foreninger have deres eget lokalforeningsråd og være repræsenteret i landsforeningens bestyrelse.

Formanden for den nye forening er Kirsten Sanders, der udtaler, ”Vi ser i disse år en voldsom stigende interesse i slægtsforskning – ikke mindst efter en række forskellige tv-serier. Vi ønsker med den nye, fusionerede forening at være det sted, hvor både nye slægtsforskere og ældre, mere garvede slægtsforskere kan få støtte og hjælp til at finde deres aner og slægt”.

Danske Slægtsforskere udgiver bladet ”Slægtsforskeren”, der udkommer 4 gange om året. Desuden driver foreningen en hjemmeside og Facebook-gruppen ”Slægtsforskning”.

Henvendelse for yderligere oplysninger:
Formand

Kirsten Sanders
21 21 30 91

kis@slaegt.dk