Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2021 GF / Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag til behandling på Danske Slægtsforskers generalforsamling 2021

Forslag 1:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at holde foreningens hjemmeside opdateret løbende.

Begrundelse:
Det sker ret tit, at medlemmer ringer til os. Alene i januar var der 6 som ringede for at melde sig ud af foreningen og 1 som ville have sin adressen ændret. Alle angiver, at et af vore telefonnumre stadig findes på hjemmeside. Vi har tidligere gjort bestyrelsen opmærksom på forholdet, men intet er rettet.

Forslag 2:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at hæve de adgangsbegrænsninger, som jeg og min mand er udsat for i forbindelse med Danske Slægtsforsker hjemmeside og Facebookgrupper.

Begrundelse:
I spilleregel for Forum står der:

Karantæne:
Ved gentagne brud på vores spilleregler vil moderator sende en advarsel til dig. Ignoreres denne advarsel eller gentages etikettebrud, kan moderator give en karantæne i en periode, hvor du ikke kan skrive i Forum.
Vi har på intet tidspunkt modtaget nogen advarsel om, at vi har brudt forums regler og eller om hvilket regler vi har brudt. Ligesom vi heller ikke har få oplysning om hvor længe karantænen skal vare. Det virker urimeligt at moderater ikke retter sig efter de skrevne og for alle tilgængelige regler.

Forslag 3.
Generalforsamlingen ophæver beslutninger truffet på den ekstraordinære generalforsamling den 24.februar 2013.

Begrundelse:
I foreningen vedtægter står der:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:
a. når bestyrelsen har besluttet det, eller
b. hvis mindst 50 medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at én af ovennævnte betingelser er opfyldt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.
Ingen af betingelser for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling var til stede.
Bestyrelsen havde ikke forud været indkaldt til møde om afholdelse en ekstraordinær generalforsamling. Der var heller ikke 50 medlemmer som havde anmodet en ekstraordinær generalforsamling. Det man vedtog på den ekstraordinære generalforsamling var heller ikke angivet i indkaldelsen.
Derfor kan den ekstraordinære generalforsamling ikke være lovlig og dens beslutninger skal sættes ud af kraft.


Ingrid Sørensen