Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Domæne
Find også vores hjemmeside på www.ds-helsingor.dk eller skriv blot ds-helsingor.dk i adressefeltet
Efterår 2020
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre et justeret program for efteråret 2020. Vi følger myndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronavirus og arrangementer. Nyhedsbrev herom er sendt til alle medlemmer. Læs mere ...
Program efterår 2020
Foredrag i november og arrangement 1. december har vi desværre måttet AFLYSE.
Program forår 2021
Programmet er under udarbejdelse, se nyhedsbrev fra oktober 2020. Vi håber at kunne fortsætte med aftenmøde mandage og formiddagsmøde tirsdage. Tilmelding til kasserer@dis-helsingor.dk Læs mere ...
Program efterår 2021
Tirsdagsmøde den 14. september udsat til den 28. september. Se "Arrangementer" for detaljeret program. Bemærk tilmelding til ALLE arrangementer OG SIDSTE TILMELDINGSFRIST. Se også Bent Jeppesens undervisning i samarbejde med LOF Helsingør "Intro til slægtsforskning i Espergærde". Der tilbydes også online kurser.
NYHEDSBREVE er flyttet til "Andet" pr. november 2021
Da denne liste efterhånden bliver for lang, finder I fremover nyhedsbreve sendt til medlemmer under "Andet".
AFLYSNING af aktiviteter januar 2022/UDSÆTTELSE af foredrag januar 2022
Vi må desværre aflyse de planlagte aktiviteter i januar 2022 og udsætte foredraget med Anders Lindberg. Nærmere info følger.