Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Grethe Leerbech: De gamle retterting og deres arkivalier

Se Grethe Leerbechs tekst her