Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Hvem tager sig af hvad i bestyrelsen?

Benyt venligst kontaktformularen under "Foreningen", "Bestyrelsen"

 

Formand Jan U. Niemann: Samarbejdspartnere både internt i Danske Slægtsforskere og eksterne samarbejdspartnere. 

Næstformand Gert Garbos Jensen: Primært interne samarbejdspartnere i forbindelse med SeniorCentret og arrangementer

Kasserer Finn Karred Christiansen: Medlemsregistrering, Facebook

Sekretær Hanne Hoff-Jessen: Generelle oplysninger om Danske Slægtsforskere Helsingør, medlemskontakt, foredragsholdere

Suppleant Grethe Leerbech: ad-hoc opgaver

Suppleant Per Boegh: ad-hoc opgaver

Webmaster Inge Brønserud: Hjemmeside, Facebook