Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Grethe Leerbech: Skøde- og panteprotokoller, februar 2020

Se teksten til Grethes oplæg her