Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

I sognenøglen listes alle sogne øst for Storebælt med angivelse af de skiftemyndigheder, der foretog skifte i sognene, nemlig de private godser, institutioner og præstekald, der ejede jorden. Med vejledning. Henvender sig til alle slægtsforskere, der har forfædre på landet øst for Storebælt.

Find bogen på arkivaren.com