Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Horsensegnens Slægtsforskere / Andet / Foredrag arkiv

Foredrag arkiv

Dato Navn Link og beskrivelse
06-10-2020 Bodil Grove Christensen

Skriv dine egne erindringer og slægtens historie. At skrive historien er et stort projekt. Bodil Grove gav gennem øvelsen "52 spørgsmål" tips om, hvordan man i løbet af 52 uger kan nå langt. Bodil Groves huskeliste og Nationalmuseets "om at skrive erindringer" kan også hjælpe en på vej. 

24-09-2020 Steen Ole Hedelund Jørgensen Fra almisser til velfærd, om velfærdsstaten og udtømningen af ideerne
21-11-2019 Erik Kann DNA og slægtsforskning, eller hvad bør jeg overveje, inden jeg køber en DNA-test? Mange vage forestillinger om, hvad man kan bruge DNA i slægtsforskning til. (Litteratur og link liste)
26-09-2019 Hans Peter Poulsen

Møller og møllere i Danmark. Møller er imponerende bygningsværker, og deres historie fascinerer os ligesom historien om møllerslægterne, og deres særstilling i landbosamfundet. I foredraget vil udvalgte møller og møllere blive præsenteret. Foredraget findes i to dele, se anden del her.

21-03-2019 Jannie Uhre Kongsgaard Fotografiets historie. Jannie Uhre Kongsgaard fortæller om fotografiets opståen, hvordan man ud fra moden på et billede kan pejle sig ind på perioden og hvordan man i fotografprotokollen kan finde dato og emne (navne) for fotoet. Hun henviser også til fotohistorie.com
22-11-2018 Per Andersen Om at finde personer i 1900-tallet. Per Andersen gennemgår kilder og metoder til at lokalisere familie og personer i denne periode. Kilderne går fra gamle kirkebøger, over folkeregisterkort til nyere databaser som CPR og nye metoder som DNA
23-11-2017 Jørgen Green Fra lægdsrulle til sørulle og søværnets arkiver. Den historiske udvikling af søværnet og gennemgang af hvor du kan finde oplysningerne
26-01-2017 Karen Straarup Skudsmålsbogens historie. Med udgangspunkt i en ung piges skudsmålsbog gennemgår Karen Straarup begrebet skudsmålsbog. Hvad kan man forvente at finde i en skudsmålsbog? Hvilken funktion havde bogen? Hvornår fungerede den? Og hvordan finder man frem til skudsmålsbøger?
22-09-2016 Inger Buchard Slægtsforskning i Tyskland. Inger Buchard vil med afsæt i arbejdet med godsmejeristerne komme omkring mange databaser og kilder på internettet, der kan hjælpe med forskningen i aner, der har tilknytning til Tyskland og det tidligere Østpreussen.
08-03-2016 Merete Bøge Pedersen Byarkivet i Horsens og andre arkiver og deres anvendelse
28-01-2016 Aksel Kramer Kartoffeltyskere som kolonister på den jyske hede. Hvem var de, hvor kom de fra og hvorfor kom de?
12-01-2016 Søren Skadhede Skadhede slægten i Bøvling. Billeder af foredraget (bemærk: stor fil 20MB), teksten kan findes på Skadhedes hjemmeside
25-09-2014 Henning Bender Den store oversøiske udvandring fra Danmark og fra Horsens 1848-1914. Vi følger nogle menneskers vej til deres nye oversøiske hjemstavn
24-01-2008 Svend Erik Christiansen Slægtsforskning. Svend Erik Christiansens gennemgang af de arkiver og informationer, som man kan finde på Internet