Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hvor finder du? / Linksamling A-Å

Generelt A-Å

Adresser - Grindsted sogn  
Adresser - København 1761. Kort  
Adresser - Søgning på ejendomsdata  
Adresser - Virksomheder 1893-1894  
Als - folketællinger, kirkebøger, standesamt m.m.m.  
Als og Sundeved - historisk årbog  
Ansager kirke stolestader. Provsteprotokol 1683-1768. Afskrift Afskrevne kilder, Ribe amt  
Arbejds- og erhvervsforhold  
Aurelia Clemons - Skifter  
Aviser - digitaliserede aviser m.v.  
Aviser - Ingeniøren  
Aviser - Samvirke 1928-  
Aviser og andre medier (radio og tv m.v.) - Mediestream  
Begravelser - København 1805-1940  
Betalingsmidler  
Billeder - ukendte  
Billeder, ukendte  
Bispearkiv - Ribe - kongelige bevillinger 1681-1810  
Bispearkiv - Viborg - kongelige bevillinger 1653-1780  
Bispearkiv - Aalborg - kongelige bevillinger 1669-1779  
Bispearkiv - Aarhus - kongelige bevillinger 1646-1742  
Bispearkiv - Aarhus - kongelige bevillinger 1743-1761  
Bispearkiv - Aarhus - kongelige bevillinger 1762-1770  
Borgerlige vielser - Dyndved og Guderup 1843-1920  
Borgerlige vielser 1851-1922 - København  
Borgerlige vielser, Odense amt  
Borgerlige vielser, Svendborg amt  
Borgerlige vielser, Sønderjylland, efter 1925  
Borgerskab - København 1860-1932  
Bornholm - Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621 - af Dr. J.R. Hübertz, 1852.  
Bornholm, fødte, 1815-1940 - søgning på navne  
Bornholm, skifter, 1681-1845 - søgning på navne  
Bornholmske samlinger - historisk årbog  
Brandtaksation - Slavs herred, Vester Horne, Øster Horne, Nørre Horne 1800-1878  
Bøger - lokalhistoriske bøger  
Christian 5.s matrikel 1681-1683  
Civilret, administration, færdsel m.v.  
Cyndis List - engelsksproget linkssamling til danske hjemmesider om slægtsforskning  
Dalby - Ildsteds- og kvægskat 1677 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Dalby - Kopskat 1660. Sønder Dalby og Tureby sogne Afskrevne kilder, Præstø amt  
Dalby - Kopskat beregning 1699 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Danmarkshistorie til Brug ved Undervisningen i Borger- og Almueskoler - 1858  
Dannebrogsmænd  
Dannebrogsmænd  
Dansk Center for herregårdsforskning - kort over danske herregårde:  
Dansk Vestindiske Øer - søg i alle kilder  
Danske Billeder  
Danske gårde  
Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse København  
Desertører 1. verdenskrig - Sønderjylland  
Desertører 1915 - Sønderjylland  
DIS Arkiv og bibliotek  
DIS Arkivalielister  
DIS Forum (Det gamle forum)  
DIS-Wiki  
Djurslandsdatabasen  
DNA  
DNA - Gedmatch  
DNA og slægtsforskning  
Doms- og politimyndigheder - der er masser af links  
Dødsattester  
Dødsattester - Fyn  
Dødsboer - Indeks til dødsboer i Statstidende  
Ejendom - Billum Chr. 5. matrikel 1683. Afskrift Afskrevne kilder  
Ejendom - Borup, Spurvemosegaard matrikel 4 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby Nøddegården, Druestrup, matrikel 3a Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, kort over Dalby Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Krogaarden, matrikel 8 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Købmandsgården, matrikel 5 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Rode Skole Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, smedjen Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Snedkergården matrikel 2 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Sneholmgaard matrikel 9 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby, Storegården, Druestrup Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Dalby. Kæderup skole Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Egede sogn. Matriklen 1680. Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Ellidshøj og Svenstrup ca 1720-1770 - 148 breve Afskrevne kilder  
Ejendom - Ellidshøj, Svenstrup, Godthåb ca 1720-1770 - 148 breve. Navneregister Afskrevne kilder  
Ejendom - Estrupgård, Druestrup, Dalby, matrikel 5a Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Godthåb, Ellidshøj og Svenstrup ca 1720-1770 - 148 breve. Navneregister Afskrevne kilder  
Ejendom - Henne - Chr. 5. Matrikel 1683 Afskrevne kilder  
Ejendom - Ho - Chr. 5. Matrikel 1683 Afskrevne kilder  
Ejendom - Hvilstedgaard, Borup, matrikel 2 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Højagergaard, Borup, matrikel 5 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Højlundgaard, Borup, matrikel 3 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Janderup, Chr. 5. Matrikel 1683 Afskrevne kilder  
Ejendom - Kjærgaard Birk og Vester Horne Herred. Kronens gårde 1562-1643 Afskrevne kilder, Ribe amt  
Ejendom - Læsø 1769-1850 Skøde- og panteprotokol Afskrevne kilder  
Ejendom - Læsø 1833. Hartkornsbrugere Afskrevne kilder  
Ejendom - Læsø Hartkornsekstrakt Afskrevne kilder  
Ejendom - Oksby Chr. 5. matrikel 1683 Afskrevne kilder  
Ejendom - Svenstrup og Ellidshøj ca 1720-1770 - 148 breve Afskrevne kilder  
Ejendom - Svenstrup, Godthåb, Ellidshøj ca 1720-1770 - 148 breve. Navneregister Afskrevne kilder  
Ejendom - Søgning på ejendomsdata  
Ejendom - Sønder Dalby - Matrikel 10, Aagaard 1660-1983 ejere. Afskrift Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Dalby kro. 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Dalby præstegård, matr.nr. 1. 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Dalby skole. 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Dalby, matr.nr. 11. 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Dalbygaard, matr.nr. 6. 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Degnegården Dalby, matr.nr. 3 . 1664 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Druebrogaard, Druestrup, Dalby, matr.nr. 7 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Druestrup, Dalby Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Druestrupgaard, Dalby, matr.nr. 2a Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønder Dalby, Enghavegaard, Borup, matr.nr. 7 Afskrevne kilder, Præstø amt  
Ejendom - Sønderho, Fanø, Chr. 5. matrikel 1683 Afskrevne kilder  
Ejendom - Vester Horne Herred og Kjærgaard Birk. Kronens gårde 1562-1643 Afskrevne kilder, Ribe amt  
Ejendom - Vonsbæk 1652, Jens Nissen Hundevad, skøde Afskrevne kilder, Haderslev amt  
Ejendom - Øsby 1636-1760, Vestergaard Afskrevne kilder, Haderslev amt  
Ejendom - Aal, Chr. 5. matrikel 1683. Afskrift Afskrevne kilder  
Ejendomme - Grindsted m.v., Slavs herred  
Ellidshøj - Bolle Rosenkilde, auktion efter hans død 1800 Afskrevne kilder  
Enkekassen, 1741-1848  
Erindringsmedaljer  
Esbjerg - Begravelser, borgerprotokoller, fotografer, m.v.  
Esbjerg og omegn - Mortensens sedler  
F.L. Hansens hjemstavnsbog Afskrevne kilder, Vejle amt  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - Danish American Genealogy  
Facebook - slægtsforskningsgrupper - DNA-slægtsforskning  
Facebook - slægtsforskningsgrupper - Genealogisk forum  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - Kartoffeltyskere og roepolakker  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - Legacy  
Facebook - slægtsforskningsgrupper - Myheritage  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - Scandinavian Genealogy  
Facebook - slægtsforskningsgrupper - Slægtsforskning  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - Släktsforskning för novicer (Sverige)  
Facebook - slægtsforskningsgrupper - søg efter det relevante område, fx  
Facebook - Slægtsforskningsgrupper - TNG  
Familieretlige sager - Københavns Overpræsidium 1858-1989  
Familiesøgning i nyere tid  
Fattigvæsen - forordninger og love  
Fattigvæsen - København, hovedregistrant 1881-1940 https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/fattig-og-forsoergelsesvaesnet-1799-1940/fattigvaesenets-hovedregistrant-1881-1940/  
Fjaltring sognepræst, tvist med forgængerens enke. 6-7-1677 Afskrevne kilder, Ringkøbing amt  
Flygtningegrave  
Fortællinger om kriminelle i 1800-tallet  
Fotos - Side med links til billedsamlinger m.v.  
Fransk reformerte - Huguenot - Links  
Fredericia - Borgerskab 1721. Afskrift Afskrevne kilder  
Fredericia - Fransk Reformerte 1896. Slægtsbog Afskrevne kilder. Reformeret i Danmark  
Frederiksborg Amt - historisk årbog  
Fyens Fortid - historisk årbog  
Fyens historie og topographie - historisk årbog  
Fynske årbøger - historisk årbog  
Færøerne - Vejledning i slægtsforskning  
Fødselsstiftelsen i København  
Gader - Frederiksberg  
Gader - København  
Gladsaxe - historisk årbog  
Godser på Lolland-Falster  
Gotisk skrift - eLearning  
Gotisk skrift - Gode råd til læsning af gamle kirkebøger  
Gotisk skrift - introduktion  
Gotisk skrift - introduktion og eksempler  
Gotisk skrift - Introduktion og mange gode links   
Gotisk skrift - onlinekursus. Siden er norsk, men teksterne er danske  
Grave - dansk vestindiske øer  
Gravsten  
Gravsten  
Gravsten  
Gravsten  
Gravsten  
Gravsten - Assing, Sdr. Felding, Ilderhede 1970-2003 med fødesogn, vielse, pigenavn  
Gravsten - Bølling herred 1970-2003 med fødesogn, vielse, pigenavn  
Gravsten - Find gravsted  
Gravsten - historiske gravsteder, Aabenraa  
Gravsten - kendte personer  
Gravsten - Udlandet  
Gravsten - USA  
Grønland - slægtsforskning i Grønland  
Grønland - sogne  
Haderslev Amtsregnskab 1664 (28-11-1664) Ewald Boldich  
Haderslev amtsregnskab 1703. Register Afskrevne kilder  
Haderslev Mølle. 1643. Brev til kongen Afskrevne kilder, Haderslev amt  
Haderslev månedsskat januar 1710 Afskrevne kilder  
Hagelskær - Barfodslægten. Notater. Afskrevne kilder, Ringkøbing amt  
Hammerum herred  
Hardsyssels årbog - historisk årbog  
Harsyssel Diplomentarium, Ringkøbing Amt Afskrevne kilder  
Helligdage - flytbare  
Helligdage - flytbare  
Helligdage - flytbare  
Helligdage - Kirkelige mærkedage med latinske navne  
Helsingør - læger, byskrivere m.v.  
Herredagsdombog 1616. Register. Hele landet. Afskrevne kilder  
Herregårde mv.  
Herregårde, primært danske  
Himmerland Herred - historisk årbog  
Historie - enevælden  
Historisk tidsskrift - Søgning i artikler 1840-2016  
Holbæk Amt - historisk årbog  
Huguenot - Fransk reformerte - links  
Illustrationer  
Indvandrede  
Jordebøger - Estate records 1436-1964  
Jordemødre  
Jurister - Danske jurister 1736-1936  
Jurister - Sagførere - Danske sagførere 1869-1919  
Justits- og tingbøger - der er masser af links  
Jydsk historie og topographie - historisk årbog  
Jylland - 1. jyske regiments kasseregnskab 1677-1678. Afskrift Afskrevne kilder, Jylland  
Jylland - Ægteskabsbevillinger og kgl. Frihedsbreve for lejermålsstraf 1775-1781 Afskrevne kilder, Jylland  
Jyske registre - begravelser 1660-1796  
Jyske registre - bestallinger og bevillinger 1660-1798  
Jyske registre - blandet, 1572-1779, Kurt Kermit Nielsen  
Jyske registre - degne- og præstesager 1661-1797  
Jyske registre - forskelligt 1681-1798  
Jyske registre - fri proces og kreditorsager 1660-1798  
Jyske registre - håndværk og handel 1681-1798  
Jyske registre - lejermål m.v. 1661-1766  
Jyske registre - lejermål m.v. 1685-1798  
Jyske registre - separation og ægteskab 1722-1798  
Jyske registre - testamenter og arv 1660-1796  
Jyske registre - testamenter og arv 1681-1798  
Jyske registre - uskiftet bo 1699-1798  
Kalender  
Kalender - Helligdage - Kirkelige mærkedage med latinske navne  
Kalender - Helligdage, flytbare  
Kalender - Helligdage, flytbare  
Kalender - Helligdage, flytbare  
Kirker i Danmark - billeder til fri afbenyttelse  
Kirkeritual 1855 for Danmark og Norge  
Kjær Herred - historisk årbog  
Klemensker, Bornholm, Skolebørn 1739  
Koldingbogen - historisk årbog  
Koldinghus len, bespisning 1613-1614  
Koppevaccination  
Kort - Danmark set fra luften  
Kort - Digdag  
Kort - Gårdnavne, historiske kort  
Kort - Herreder i Danmark  
Kort - kongerigske enklaver  
Kort - Kort til kirken  
Kort - købstadskort - danske købstæder ca 1800, nogle med gadenavne  
Kort - Matrikelkort, historiske kort  
Kort - Matrikelkort, historiske kort (brug menuen til venstre til at tænde og slukke for de forskellige elementer)  
Kort - Sogne i Danmark  
Kort - Sognekort Danmark  
Kort - Stednavne i Danmark  
Krak - Danmarks ældste forretninger 1100-1911  
Krak - Kraks blå Bog 1910  
Krak - Kraks blå Bog 1929  
Krak - Kraks blå Bog 1949  
Krak - Kraks blå Bog 1957  
Krak - Kraks blå Bog 1974  
Krigen 1864  
Krigsflygtninge, tyske, 1945-1947 - navneregister  
København - Begravelser 1805-1940  
København - Borgerlige vielser 1851-1922  
København - Borgerskaber 1860-1932  
København - Fattigvæsen, Hovedregistrant 1881-1940 https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/fattig-og-forsoergelsesvaesnet-1799-1940/fattigvaesenets-hovedregistrant-1881-1940/  
København - Fødselsstiftelsen  
København - Gader 1761. Kort  
København - Indbyggere efter branden 1728  
København - Lysninger 1922-1965  
København - Nicolai Jonges beskrivelse 1783  
København - Politiets mandtaller 1865-1923  
København - Politiets registerblade 1890-1923  
København - Separation og skilsmisse 1806-1857  
København - Slaget på Reden 1801. Liste over kvæstede og døde Afskrevne kilder  
København, historiske meddelelser - historisk årbog  
Københavns Amt - historisk årbog  
Københavns Overpræsidium - Familieretlige sager 1858-1989  
Københavns skole, skolebørn 1735-1739  
Københavns Stadsarkiv  
Lavsarkiver -der er masser af links  
Lavsprotokol - Randers Handskemagerlav 1684-1818, 1726-1826. Ind- og udskrivningsbog  
Lavsprotokoller fra Fyn 1629-1970  
Leksikon - Dagligt liv i Norden i det sekstende Aarhundrede af Troels-Lund  
Leksikon - Dansk biografisk leksikon 1887-1905  
Leksikon - Den ny Salmonsen 1949  
Leksikon - Kulturhistorie  
Leksikon - Salmonsens Konversationsleksikon 1893-1911  
Links - Cyndis List - engelsksproget linkssamling til danske hjemmesider om slægtsforskning  
Litteratur  
Lokalarkiver - Arkivalier og billeder  
Lokalarkiver - Sammenslutningen af lokalarkiver. Find lokalarkiv  
Lolland-Falster - historisk årbog  
Love - Danske Lov  
Love - Danske Lov  
Love - Kirke og religion - forordninger og love m.v.  
Love - Lovbog for landmanden 1861  
Love - Lægdsvæsen - forordninger og love m.v.  
Love - Militærvæsen - forordninger og love m.v.  
Love - Persondataloven  
Love - Skolevæsen - forordninger og love  
Love - Tyendeloven 1854  
Lyngby-Bogen - historisk årbog  
Lysning 1922-1965 - København  
Lægdsruller  
Lægdsruller - hjælp  
Lægdsruller - hjælp  
Lægdsruller - hjælp  
Lægdsruller - København  
Lægdsruller - Merløse herred 1792  
Lægdsruller - Militær  
Lægdsruller - Militær - Rigsarkivets side om lægdsruller  
Lægdsruller - Sønderjylland 1842-1899, Alfabetiske lister  
Lægdsruller - Tuse herred 1792  
Lægdsvæsen - forordninger og love m.v.  
Læsø - diverse artikler, anetavler mv Afskrevne kilder  
Matrikel 1683 Billum sogn https://el-vis.dk/Slaegt.html
Matrikel 1683 Henne Sogn  
Matrikel 1683 Ho Sogn  
Matrikel 1683 Janderup sogn  
Matrikel 1683 Oksby sogn  
Matrikel 1683 Aal sogn  
Matriklen - Slavs herred 1688  
Matrikler - Søgning på ejendomsdata  
Mejeri - Danske Mejerier 1913  
Militær - 1. verdenskrig. Faldne Sønderjyder  
Militær - 1. verdenskrig. Sønderjyske krigsdeltagere  
Militær - Erindringsmedaljer 1848-1850  
Militær - Erindringsmedaljer 1864  
Militær - Faldne 1864  
Militær - Lægdsruller  
Militær - Lægdsruller - Rigsarkivets oversigt over lægdsruller, især København  
Militær - Lægdsruller - Rigsarkivets side om lægdsruller  
Militær - Militære registre. Betalingsside  
Militær - Militærhistorie, dansk  
Militær - Soldater fritaget for vornedskab 1661 Afskrevne kilder, Sjælland  
Militær - Veteraner fra Ringkøbing Amt  
Mindeblade - faldne sønderjyder 1914-1918, alfabetisk efter efternavn  
Modstandsbevægelsen 1940-1945  
Møntenheder - 1444-1874  
Møntenheder - danske møntenheder før og efter 1813  
Mål og vægt  
Mål og vægt  
Navne - søg i dødsannoncer, bryllupper, fødsler m.v. Berlingske Media  
Navneregistre - diverse spændende fra ca 1660 og fremefter  
Nordvestsjælland - historisk årbog  
Norge - søgning i norske kirkebøger og folketællinger, skifter og meget mere  
Nyboder  
Nygårds sedler - Personer fra Jylland kendte eller med særprægede navne  
Nykøbing Mors - Dueholms diplomentarium, brevsamling 1371-1539. Afskrift  
Næringsvæsen - der er masser af links  
Nørholm Godsarkiv, retsakter, Øster Horne Herred Afskrevne kilder, Ribe amt  
Odensebogen - historisk årbog  
Odensedatabasen. Personer og ejendomme 1740-1921  
Oeders Efterretninger 1771  
Ordbog - Den danske ordbog - moderne dansk sprog  
Ordbog - Dødsårsager, latinske diagnoser  
Ordbog - Fransk (ordliste)  
Ordbog - hjælp til gamle udtryk  
Ordbog - Hollandsk (ordliste)  
Ordbog - Juridisk (ordliste)  
Ordbog - Latinsk (ordliste)  
Ordbog - Latinsk (ordliste)  
Ordbog - Latinsk ordbog  
Ordbog - Meyers Fremmedordbog  
Ordbog - Moths ordbog over det danske sprog omkring 1700  
Ordbog - Ord fra kirkebøger i 1800-tallet  
Ordbog - Ord fra kirkebøger i 1900-tallet  
Ordbog - ordforklaringer  
Ordbog - plattysk (ordliste)  
Ordbog - Tysk (ordliste)  
Ordbog over det danske sprog 1700-1950  
Ordbog over det ældre danske sprog  
Organisationer - Dansk Slægtsgårdsforening  
Organisationer - ODA - Organisationen Danske Arkiver  
Organisationer - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie  
Organisationer - Sammenslutningen af Lokalarkiver  
Organisationer - Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger  
Personregister - Bov, navneregister - 1874-1952  
Personregister - diverse links  
Personregister - Sønderjylland, fødte 1874-1960, viede 1874-1925, døde 1874-1969  
Polen - digitaliserede arkiver  
Politiets Mandtaller København 1865-1923  
Politiets Registerblade - København 1890-1923  
Politik, love, folketinget, partier  
Postbude - Post & Tele Museum Danmark  
Privatarkiver  
Præster - Dansk præstehistorie 1869-1884  
Præster - Dansk præstehistorie 1884-1911  
Præster - Wiberg fra reformationen til ca 1880  
Præstø amt - - historisk årbog  
Rakkere - rakkerdatabasen  
Randers Amt - historisk årbog  
Randers Handskemagerlav - lavsprotokoller 1684-1818, 1726-1826. Ind- og udskrivningsbog  
Reformerte i Danmark Afskrevne kilder, Reformerte i Danmark  
Retssag - Lomborg, 1639-1640. Eske Gregersen, Mette Sørensdatter Afskrevne kilder, Jylland  
Ribe - Slægten Abildtrup Afskrevne kilder  
Ribe Amt - historisk årbog  
Riberhus Amts jordebogsregnskaber Afskrevne kilder, Ribe amt  
Riberhus Amts jordebogsregnskaber - Fanø Afskrevne kilder, Ribe amt  
Ringkjøbing - historisk årbog  
rosekamp.dk - Richter - 100 års dødsfald i Danmark 1791-1890  
Roskilde Amt - historisk årbog  
Rø, Bornholm. Skolebørn 1737  
Samsø - hjemmeside med søgemuligheder for alle med relation til Samsø  
Samsø - mange oplysninger, bl.a. kirkebøger og folketællinger  
Sedler - Kay Larsens Dansk Ostindiske Personalia og Data  
Sedler - Mortensens sedler. Esbjerg og omegn  
Sedler - Nygaards sedler. Jylland, særprægede navne  
Sedler - Sejrs sedler - Århus Stiftstidende 1794-1950  
Sedler - Wads sedler  
Sejrs sedler - Århus Stiftstidende 1794-1950  
Selvejeres adkomster ved Skanderborg ryttergods salg 1767  
Separation 1806-1857 - København  
Skanderborg Ryttergods alt 1767  
Skanderborg, Åkjær amt. Breve til amtmanden 1661-1799  
Skarprettere og natmænd  
Skibe - Danske Skippere, Styrmænd og Skibe - 1709-1839  
Skilsmisse 1806-1857 - København  
Skippere - Danske Skippere, Styrmænd og Skibe - 1709-1839  
SkiveBogen - historisk årbog  
Skoler - Dansk Skolestat 1933. Hele Danmark http://bogen.salldata.dk/data/Dansk%20Skolestat/  
Skoler - skolegangen på fæstebondens tid. Rytterskoler Afskrevne kilder, Danmark  
Skudsmålsbøger  
Slaget på Reden 1801. Liste over kvæstede og døde Afskrevne kilder  
Slesvig 1864 - J.P. Trap  
Sognefogeder før 1750  
Sognefogeder i Koldinghus amt 1789  
Sognefogeder i lenstiden - generel beskrivelse  
Sognefogeder i lenstiden - Koldinghus len, navne  
Soldater - links til mange kartoteker og databaser  
Sorø Amt - historisk årbog  
Stednavne i Danmark  
Stednavne i Danmark  
Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver  
Stenderup, Stenderupgaard , diverse skøder m.v. Afskrevne kilder, Vejle amt  
Stenderupgaard, Stenderup diverse skøder m.v. Afskrevne kilder, Vejle amt  
Strafferetspleje - forordninger og love m.v.  
Sundeved og Als - historisk årbog  
Svendborg - Kopskat 1699 og 1687  
Svenstrup, plejebørn 1863-1910 Afskrevne kilder  
Sverige - Links til svensk slægtsforskning, bl.a. Sveriges församlinger  
Sverige - Slægtsforskning i Sydsverige  
Søfart - Danmarks Skibslister  
Søfart - Dansk Søulykkestatistik  
Søfart - Hjemmeside med mange links om søfolk m.v.  
Søfart - Skibsregistre - Svendborg 1632-1692  
Søfart - søfolk i engelsk krigsfangenskab 1807-1814, navneregister  
Søfart - sømænd - Kay Larsens Dansk Ostindiske Personalia og Data  
Søllerødbogen - historisk årbog  
Sønderborg, medlemskort for foreningen af dansksindede sønderjyske krigsdeltagere, oprettet 1936.  
Sønderjylland - mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918  
Sønderjylland og hertugdømmerne  
Sønderjylland, krigsfanger, 1. verdenskrig  
Sønderjyske årbøger - historisk årbog  
Telefonbøger  
Telefonbøger - KTAS 1880-1965  
Thy - historisk årbog  
Tinglysning - Vejledning  
Titler og stillingsbetegnelser  
Trap Danmark  
Tugthus - Odense Tugthus 1849-1865, Register over fanger  
Tureby - Kopskat 1660. Sønder Dalby og Tureby sogne Afskrevne kilder, Præstø amt  
Tyske aner - En god side at søge tyske aner på  
Udvandring  
Udvandring - Ancestry.com (betalingsdatabase)  
Udvandring - Begræns søgningen til "Immigration and Naturalization"  
Udvandring - Det digitale danske Udvandrerarkiv  
Udvandring - Ellis Island - passagerliste 1892-1894  
Udvandring - Liberty Ellis Foundation  
Udvandring - udvandrede  
Udvandring - Udvandrede fra Als, opgjort sogn for sogn  
Udvandring - udvandrede via Vejle  
Udvandring - Udvandrede via Vejle  
Udvandring - via Norge  
Varde - Trolddomssager i Varde og omegn 1614-1620 Afskrevne kilder  
Vardesyssel, tingbøger i ekstrakt, Årbøger m.m.m.  
Vejle Amt - historisk årbog  
Vejlebogen - historisk årbog  
Vejviser - Adressebøger - Tyskland - alle byer fra forskellige år  
Vejviser - Detmold, Tyskland, Adressebog 1871  
Vejviser - links til vejvisere fra mange byer i Danmark  
Vendsyssel - historisk årbog  
Vendsyssel konceper A1, bind 1 Afskrevne kilder  
Vester Hanherred - historisk årbog  
Vester Horne herred 1673-1715 - Rytterbønder, 1. jyske regiments kasseregnskab Afskrevne kilder  
Vestfynsk hjemstavn - historisk årbog  
Vestindiske øer, Dansk Vestindiske Øer - søg i alle kilder  
Vestsjælland - historisk årbog  
Viborg Amt - historisk årbog  
Viborg Dombøger, 1631, 1632, 1634, 1639, 1642, 1654 Afskrevne kilder, Jylland  
Viborg Dombøger, navneregistre, etc - der er masser af links  
Vilstrup, Haderslev, Jes Ravn efterkommere Afskrevne kilder  
Vridsløselille - fanger i FT 1860-1921  
Værløseegnen - historisk årbog  
Wads sedler  
Ægteskaber i forbudne led, jyske registre, 1660-1799, Kurt Kermit Nielsen  
Østjysk hjemstavn - historisk årbog  
Aalborg-bogen - historisk årbog  
Århus - Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus - af Dr. J.R. Hübertz, 1845-46  
Århus Stift - historisk årbog