Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hvor finder du? / Linksamling - Tingbøger

Tingbøger

Hvordan er de afskrevne tingbøger udvalgt til listen?
Tingbøger som dækker 2 eller flere herreder er listet under alle navne.
Links er forsøgt foretaget så dybt som muligt og dermed ikke blot til overskrifter som hos f.eks. Brejl, Wadschier og mange lignende sider.
Tingbøger optræder som komplette afskrifter eller som uddrag, dog ikke for enkelt personer.
Flere af tingbøgerne har navneregistre angivet i separate links, hvilket kan gør det nemmere at anvende de enkelte tingbøger

Listen er sorteret alfabetisk og navn er forsøgt holdt kort og unikt for at være læsbar.

Scannet originalt materiale 1927 - 2000

http://ao.salldata.dk/index.php?type=tingbog

Anst herred 1660 - 1688

http://geltzer.dk/tingbog.php (virker p.t. ikke)

Anst herred 1692 - 1719

http://geltzer.dk/tingbog.php (Virker p.t. ikke)

Anst herred 1771 - 1776

http://geltzer.dk/tingbog/epub/ajs.epub (virker p.t. ikke)

Brusk herred 1661 - Transskription

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/brusk_herred/brusktingbog1661.pdf

Brusk herred 1662 - Navneregister

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/brusk_herred/brusk1661register.pdf

Brusk herred 1662 - Transskription

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/brusk_herred/brusktingbog1662.pdf

Bårse herred 1655 - 1657

http://nogn.dk/Biblioteket/bht+degne/BHT.pdf

Endelave birketing 1672 - 1769

http://www.sandbol.dk/upl/10567/EndelaveBirketingsprotokol16721769.pdf

Fleskum herred 1629 - 1687

http://protokoller.dk/hg_fleskum_1629_1687.htm

Fleskum herred 1687 - 1707

http://protokoller.dk/hg_hornum_fleskum_1687_1707.htm

Fyn

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/taxonomy_menu/5/115

Gislum herred 1671 - 1686

http://protokoller.dk/hg_gislum_herred_tingb_1671-86.htm

Gislum herred 1757 - 1771

http://protokoller.dk/hg_gislum_rind_1757.htm

Gørding herred 1661 - 62 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Hammershus birk 1688 - 1788

http://www.bornholmerting.dk/bornholms-tingboeger/hammershus-birks-tingboeger-1688-1790

Hammerum herred 1688 - 1812

http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=57

Hannæs birk 1631 - 1686

http://www.arkivthy.dk/images/kildevaeld/HannTing.pdf

Hellum herred 1627 - 1687

http://protokoller.dk/hg_hellum_herred_tingb_1627_1687.htm

Herlufsholm birk 1616 - 1619, 1630 - 1633 udgivet som bog

https://bibliotek.dk

Herredagsdombog 1615

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/inger_schoonderbeek_hansen/kr1615.pdf

Herredagsdombøgerne 1615, 1623 og 1641

 http://jysk.au.dk/publikationer/ingerschoonderbeekhansen/

Hillerslev herred 1666 - 1688

http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/

Hillerslev herred 1666 - 1688

http://www.arkivthy.dk/images/kildevaeld/BallesTingboeger/Tingbogs%20ekstrakter%20fra%20Thy.%20Bind%201.%20Hillerlsev%20og%20Hundborg%20herreder%201666%20-%201688.pdf

Hillerslev herred 1689 udgivet som bog (Søg selv på sitet)

https://bibliotek.dk

Hillerslev 1690 ekstrakt

 

http://www.arkivthy.dk/images/kildevaeld/tingbog.pdf

 

Hillerslev 1690 - 1699 ekstrakt

http://www.ullerupgaard.dk/tingbog.htm

Hjerm-Ginding Herredsfoged Justitsprotokol, 1690-1696

 

https://slaegtsbibliotek.dk/921738.pdf

 

Holmans herred 1661 - 1700

http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=57

Hornum - Diplomentarium Hornumense 1216 - 1636

http://protokoller.dk/diplomatariumhornumense.htm

Hornum herred 1636 - 1684

http://protokoller.dk/hg_hornum_tingb_1636-1684.htm

Hornum herred 1687 - 1707

http://protokoller.dk/hg_hornum_fleskum_1687_1707.htm

Hundborg herred 1666 - 1688

http://www.arkivthy.dk/images/kildevaeld/BallesTingboeger/Tingbogs%20ekstrakter%20fra%20Thy.%20Bind%201.%20Hillerlsev%20og%20Hundborg%20herreder%201666%20-%201688.pdf

Hundborg herred 1666 - 1688

http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/

Hundborg herred 1689 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Hvetbo herred 1631 - 1633

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/hvetbotingbog1631.pdf

Hvetbo herred 1634

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/hvetbotingbog1634.pdf

Hvetbo herred 1635

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/hvetbotingbog1635.pdf

Jerlev herred 1653 - 1688

http://geltzer.dk/tingbog.php

Jerlev herred 1692 - 1719

http://geltzer.dk/tingbog.php

Jerslev herred 1771 - 1776

http://geltzer.dk/tingbog/epub/ajs.epub

Kjærgård birk 1612 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Kolding Byfoged udgivet som bog

https://bibliotek.dk/t

Koldinghus birk 1719 - 1770

http://geltzer.dk/tingbog.php

København birk 1684 - 1685, 1687 - 1688

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/inger_schoonderbeek_hansen/kbt1680erne.pdf

Lindenborg 1681 - 1720

http://protokoller.dk/hg_lindenborg_birketing_1681.htm

Læsø 1685 - 1695 - Navneregister

Afskrevne kilder

Læsø 1696 - 1720 - Navneregister

Afskrevne kilder

Læsø 1721 - 1740 - Navneregister

Afskrevne kilder

Løgumkloster birk 1631 - 73 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/da/

Malt herred 1657 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Marselisborg birk 1664 - 1708

http://www.milloup.dk/bf/mars-birk/mars-birk.htm

Nibe 1631 - 1821 birketing

http://protokoller.dk/hg_nibe_birketing.htm

Nørholm birk 1670 - 1685

http://protokoller.dk/hg_noerholm_birketing_1670-85.htm

Nørvang herred 1663 - 1671

http://www.brejl.dk/norvangting.html

Ribe Amt. Johs. Linds afskrifter

Afskrevne kilder

Ribe byfoged 1561 - 1660

http://www.brejl.dk/ribeting.html

Rinds herred 1687 - 1688

http://protokoller.dk/hg_rind_herred_tingbog.htm

Rinds herred 1757 - 1771

http://protokoller.dk/hg_gislum_rind_1757.htm

Skads herred 1660 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Skast herred 1636 - 1640

https://bibliotek.dk/

Skast herred 1644 - 1654

http://vardesyssel.dk/SKAST1.doc

Skast herred 1654 - 1664

http://vardesyssel.dk/Skads2.doc

Skast herred 1664 - 1694

http://vardesyssel.dk/SKAST31.doc

Skast herred i 1680'erne

 

http://jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets_publikationer/inger_schoonderbeek_hansen/skast168488.pdf

Slavs herred 1662

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1662 - 1685

http://geltzer.dk/tingbog.php

Slavs herred 1663

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1664

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1665

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1668

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1670

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1671

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1672

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1681

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1682

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1683

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1684

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1685

Afskrevne kilder, Ribe amt

Slavs herred 1692 - 1719

http://geltzer.dk/tingbog.php

Slavs herred 1771 - 1776

http://geltzer.dk/tingbog/epub/ajs.epub

Sokkelund herred 1621 - 1637 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Sokkelund herred, sagsregister 1621 - 1622 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Thisted 1638 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Thisted 1638

http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/

Thisted købstad 1670 - 1711

http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/

Thisted købstad 1670 - 1711

http://www.arkivthy.dk/images/kildevaeld/BallesTingboeger/Tingbogs%20ekstrakter%20fra%20Thy.%20Bind%202.%20Hillerlsev%20og%20Hundborg%20herreder%201670%20-%201711.pdf

Torstedlund birk 1710 - 1804

http://protokoller.dk/hg_torstedlund_birketing_1710_1804.htm

Tyrsting herred 1660 - 1683

http://www.brejl.dk/tyrstingting.html

Tyrsting herred 1706 - 1711

http://www.brejl.dk/vradsjust.html

Tørrild herred 1662

http://www.brejl.dk/torrildting.html

Vardesyssel 1592 - 1680

http://vardesyssel.dk

Vester Horne herred udgivet som bog

https://bibliotek.dk/

Vosnæsgård birk 1792 - 1820

http://www.brejl.dk/ivosnes.html

Vrads herred 1660 - 1680

http://www.brejl.dk/vradsting.html

Vrads herred 1706 - 1711

http://www.brejl.dk/vradsjust.html

Aalborg by 1625 - 1701

http://protokoller.dk/hg_aalborg_byting.htm

Aalborg Rådstue 1604 - 1715 - Retsprotokol

http://protokoller.dk/hg_aalborg_raadstueret.htm

Aalborghus 1591 - 1661 - Lensregnskab

http://protokoller.dk/hg_ryttergods.htm

Aasum herred 1640 - 1648 udgivet som bog

https://bibliotek.dk/