Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Her kan du finde gode idéer til, hvordan du kan finde oplysninger om dine aner.

Hvad kan jeg sende ind?

Du kan indsende alle former for ideer og beskrivelser, som du mener, kan anvendes i arbejdet med at fylde kød på slægten. Det er naturligvis bedst, hvis du selv har afprøvet ideen, men sidder du blot med en god uprøvet idé, kan det også være nyttigt.Hvad skal jeg skrive, hvad kræves der?

Den vigtigste retningslinje er, at dit oplæg skal være så tilpas konkret, at det umiddelbart kan forstås af dem, der læser det og samtidig angive rimelig konkret forslag til anvendelse i at fylde kød på slægten. Et indlæg som ”Prøv provstearkiverne” er ikke tilstrækkeligt, eftersom det er uden konkret anvisning og guideline. Derimod vil et indlæg som ”Prøv provstearkivernes samlinger af indberetninger fra præsterne. Her har jeg fundet spændende oplysninger om forholdene inden for fattigforsorgen i 1800-tallets anden halvdel”.

Indlæg kan som det anførte eksempel være til bestemte arkiver, men kan også pege på egentlige studiemuligheder. Et eksempel kunne være ”Det er spændende at lave en opgørelse over fordelingen af gårdmænd, husmænd og håndværkere i den lokalitet, hvorfra man selv har aner. Det giver en klar fornemmelse af strukturen i det samfund, hvor forfædrene levede deres daglige liv. Opgørelserne kan suppleres med oplysninger om eksempelvis tjenestefolk, aldersgennemsnit etc.”. Et andet indlæg kunne være henvisning til et godsregnskab, hvor man gør opmærksom på, at der i bilagene vil være mange oplysninger at hente om de lokale håndværkere og deres arbejde.Hvem skal jeg sende min idé til?

Du skal indsende dit/dine forslag tilErik Kann: erik@reinholdt-kann.dk

Du er velkommen til at kontakte Erik for eventuelt at få hjælp med formuleringerne. Ring på tlf. 40 62 96 03 mellem kl. 19.00 og 22.00.Hvad sker der med mit indlæg?

Dit indlæg vil blive redigeret således, at det kan placeres på hjemmesiden. Dit indlæg vil blive bragt i anonym form og vil af redaktionelle hensyn kunne sammenskrives med andre tilsvarende forslag:De første indlæg er samlet i de viste grupper. Prøv at klikke på grupperne, for at se, hvad de indeholder.