Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / De næste skridt / Supersider

Supersider 

Der er nogle hjemmesider, der er så gode, at du ikke kommer uden om dem – og du skal ikke langt hen i din forskning, før du får brug for dem. Her er nogle af de mest uundværlige.  

Fæster og skifter.

Når folk døde, skulle der skiftes efter dem, og før i tiden gik man grundigt til værks, når boet blev gjort op. Alt indbo (møbler, kogegrej, sengetøj m.v.), besætning, gæld og tilgodehavende blev nøje registreret, og arvingerne blev anført. Det gør skifterne til særdeles spændende kilder, som er indført i skifteprotokoller. For at finde dem skal du dog vide, hvilken myndighed dine forfædre hørte under. 

I 1700-tallet var de fleste af vores forfædre fæstebønder, og når de tiltrådte et fæste, blev der skrevet et fæstebrev. Det finder du i fæsteprotokollen for det pågældende gods.   

Problemet er selvfølgelig at finde frem til netop de protokoller, som dine aner er indført i. En kæmpe hjælp er her søgesiden Fæster og skifter, hvor du kan søge på personer og få vist bud på, hvor du kan finde dem i protokollerne. Ekstra oplysninger kan være den tidligere fæster på gården eller afdødes efterladte ægtefælle. Der vil som regel var link til den originale kilde.  

Databaserne dækker ikke hele landet, men der arbejdes kraftigt på det. 


Erik Brejls side

Indeholder et væld af afskrifter fra forskellige kilder. Ikke mindst fra skifteprotokoller, hvorfra du her får et uddrag, dvs. du får oplyst dato, sted og navne på afdøde, arvinger og formyndere. Det drejer sig om skifter fra amter, godser, købstæder og herreder samt gejstlige (præster og degne), som havde deres egen skiftejurisdiktion, som det hedder med et fint ord. Jylland er dækket bedst ind, men for købstæder og gejstlige er også øerne med.    

Også en del uddrag fra fæsteprotokoller kan du finde på siden. Sammen med mange andre kildeafskrifter.  

Bemærk, at du ikke kan søge via søgefelter på siden – bortset fra et Google-søgefelt på forsiden. Når du har klikket dig frem til et amt eller gods, får du en lang side med posterne, og her kan du bruge browserens søgefunktion (hold ctrl-tasten nede, mens du trykker på F) til at søge på person- og stednavne. 


Lægdsruller

Dette er en uundværlig side, når du giver dig i kast med lægdsrullerne. Du kan ikke søge på personer, men når du ved, hvornår og hvor din ane var født, bliver du ved hjælp af sidens dropdownmenuer guidet frem til den rette rulle.   

Der er andre smarte funktioner på siden; du kan slå op og finde ud af, hvor længe en mand var optaget i lægdsrullen. Der er en liste over forkortelser i rullerne og en omregningstabel for tommer til centimeter (mændenes højde blev anført i tommer i rullerne). Hvis du står med et lægdsnummer, du ikke kender, kan du her slå op og finde det sogn, der gemmer sig bag det. Og du kan få hjælp til at forstå henvisningerne, når en mand er flyttet til et nyt lægd.   

Siden har desuden fine vejledninger (bl.a. videoer).  

Find flere gode sider i Linklisten