Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Død af unaturlige årsager - om selvmord og andre ulykkelige dødsfald


Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas - det kan vi læse i kirkebøgerne - men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og om bevæggrunde for selvmord? Under foredraget vises med konkrete eksempler hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager.
Med udgangspunkt i en rapport udarbejdet i 1865, vil der også blive redegjort for hvilke metoder der typisk anvendtes til selvmord i midten af 1800-tallet samt fordelingen på køn, alder og årstider.