Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Alfabetisk liste Her får du en alfabetisk liste over lægsrullerne i Haderslev, Sønderborg og Tønder
Borgerlige vielser Indeholder flere sogne i det sønderjyske område med de borgerlige vielser efter 1925.
Dansk centralbibliotek

Dansk centralbibliotek for Sydslesvig

Den store krig

Museum Sønderjyllands hjemmeside om sønderjyder under 1. verdenskrig

Sidens formål er at formidle historie og dele (og indsamle) arkivalier og fotos om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig 1914-1918. Det sker i et samarbejde mellem en lang række kulturinstitutioner og -foreninger i Sønderjylland, foruden flere frivillige privatpersoner.

Folketællinger Folketællingerne er fra 1835-1860 og 1921-1930, som oplister de talte personer husstand for husstand. Indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv. Fra og med 1845 indeholder folketællingerne oplysninger om de taltes fødested.
Folketællinger, tysk Folketællingskortene fra 1885 indeholder oplysninger om danske undersåtter bosat i Preussen. Det drejer sig både om optanter, dvs. indbyggere fra hertugdømmerne, som efter 1864 valgte dansk statsborgerskab, og om danske bosiddende i Preussen.
Historier Her finder du kilder til Sønderjyllands og hertugdømmernes historie. Sønderjylland var indtil 1864 en del af hertugdømmet Slesvig, derefter en del af Preussen og efter 1920 en landsdel i kongeriget Danmark. Sønderjyllands historie adskiller sig på mange områder fra det øvrige Danmarks, og mange af kilderne er skrevet på tysk.
Invalidenævn Invalidenævnet for Sønderborg med sagsnumre på Invalide- og enkepensionssager (skal læses på RA)
Krigsfanger 1914-1920 Under Første Verdenskrig havnede flere tusinde sønderjyder i allieret fangeskab. Her kan du se det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggenders kartotek over krigsfangerne
Mindeblade 1914-1918 Levnedsbeskrivelser for sønderjyder som faldt i 1. Verdenskrig.
Mindebladene er ordnet alfabetisk efter efternavn.
Personregister I personregistrene finder du fødte 1874-1960 (inkl. klokkeslet for fødsel), viede 1874-1925 og døde 1874-1969 i Sønderjylland.
Bemærk! Registrering foretages i den protokol, der blev ført der, hvor fødslen eller dødsfaldet fandt sted. Hjemmefødsler findes derfor ofte der, hvor forældrene boede, mens fødsler på et hospital typisk findes i købstadens personregister, fordi hospitalerne lå der.
Skifteregister Skifteregister for Sønderjylland
Skifter især Als Forskellige typer af skiftemateriale fra Sønderjylland frem til omkring 1870.