Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

 

Foreningen er stiftet den 13. september 1993 og har for tiden ca. 50 medlemmer.

Foreningen har til formål at varetage og udvikle medlemmernes interesse for slægtsforskningen - herunder dygtiggøre medlemmer i anvendelsen af ​​teknikker til at frembringe de officielle oplysninger.
Foreningen er et samlingssted, hvor medlemmerne - ud over hyggeligt samvær - gensidigt hjælper hinanden med den praktiske forskning og tydning af den gotiske skrift.

NB: Medlemskab skal tegnes direkte til foreningen og kan ikke ske her på Danske Slægtsforskeres hjemmeside.

Efterårsprogrammet for 2024 er udsendt til medlemmerne. 
Klik her for at åbne eller se under fanen Arrangementer

Privatlivspolitik: klik her for at åbne

Skriv til foreningen: amagerslaegt@gmail.com

FIND OS PÅ FACEBOOK: Amager SlægtsForskere

Medlemskab

Personligt medlemskab udgør for tiden 170 kr. årlig, for par 265 kr. (fra 2025: hhv. 190 og 290 kr.)
Man kan godt være med i foreningen - selvom man ikke bor på eller har aner fra Amager.
Medlemskab skal tegnes direkte til foreningen og kan ikke ske her på Danske Slægtsforskeres hjemmeside.

Hvis du får lyst til at deltage i et foredrag - men ikke er medlem af foreningen - er du alligevel velkommen.
Det koster dig blot 50 kr., som betales ved arrangementet.

Foruden månedlige medlemsmøder eller foredrag (mandagsaftener), har vi en ugentlig studiegruppe (onsdag eftermiddag), hvor vi hjælper hinanden med slægtsforskningen og træner læsning af gotisk håndskrift.  

Hvis du er interesseret i at blive medlem af foreningen eller blot høre lidt mere om os, er du altid velkommen til en almindelig medlemsaften i foreningen.
Du kan også kontakte formanden eller kassereren pr. telefon eller mail.