Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Tilskud

Tilskud til arrangementer i lokalforeningerne

Danske Slægtsforskere yder tilskud til visse arrangementer i de lokalforeninger, der har tegnet partnerskabsaftale. Tilskuddet udbetales forud uden ansøgning, men skal dokumenteres ved fremsendelse af skemaet 'Opgørelse af udgifter til arrangementer' til Lokalforeningsudvalget.

Danske Slægtsforskere har som et af sine formål at afholde foredrag, møder, kurser og oplysningsvirksomhed. Denne opgave løfter Danske Slægtsforskere i samarbejde med de lokalforeninger, der har tegnet partnerskabsaftale.

Danske Slægtsforskere yder derfor tilskud til arrangementer i disse lokalforeninger inden for de nævnte rammer. Lokalforeningerne forpligter sig til forud at annoncere arrangementet på Danske Slægtsforskere hjemmeside, www.slaegt.dk

Hvad ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til arrangementer, som er i overensstemmelse med lokalforeningens formål:

  • Foredrag. Der ydes tilskud til honorar til en ekstern foredragsholder.
  • Kurser. Der ydes tilskud til foreningens udgifter til en ekstern underviser fratrukket eventuel elevbetaling.
  • Rundvisninger og ekskursioner. Der ydes tilskud til rundvisere og adgangsbilletter.
Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales til lokalforeningerne som et forskud for et halvt år ad gangen. Udbetalingerne foretages normalt 15. Februar og ca. 15. August for det efterfølgende halvår.

Dokumentation for afholdte udgifter

Senest 15. januar og 15. juli fremsender lokalforeningerne dokumentation for det forløbne halvår for de udgifter, som berettiger til tilskud fra Danske Slægtsforskere.
Arrangementerne skal annonceres på Danske Slægtsforskeres hjemmeside.

Indberetningen er en forudsætning for udbetaling af tilskud for det kommende halvår.

Til indberetningen benyttes skemaet "Opgørelse af udgifter til arrangementer", som kan hentes på linket nederst på denne side.
Indberetningen sendes til Lokalforeningsudvalget.  lokalforeninger@slaegt.dk

Hent skemaet i pdf-format: Tilskudsskema og i word-format: Tilskudsskema

Ovenstående regler gælder fra d. 11. september 2021.