Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 1994 GF
Ordinær generalforsamling 1994

Årsberetning og årsregnskab for 1993 kan findes i Slægt & Data, marts 1994