Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 1998 GF
Ordinær generalforsamling 1998

Dato for GF ikke oplyst, årsberetning og årsregnskab for 1997 kan findes i Slægt & Data, marts 1998