Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 1999 GF
Ordinær generalforsamling 1999

Ingen dato for GF fundet, årsberetning og årsregnskab for 1998 kan findes i Slægt & Data, marts 1999