Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2000 GF
Ordinær generalforsamling 2000

Årsberetningen for 1999 findes i Slægt & Data marts 2000.