Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2021 GF
Ordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere lørdag den 19. juni 2021 kl. 11.30 på

Hotel Comwell,
Vestre Kirkevej 12,
4000 Roskilde. 

Af hensyn til corona-reglerne SKAL du tilmelde dig - senest 9. juni. Læs mere nedenfor.

 

Husk at vælge frokost og/eller deltagelse i foredrag som ønsket

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for
  det kommende år (2022).

 5. Behandling af indkomne forslag
  5a. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at holde foreningens hjemmeside opdateret løbende  (Ingrid Sørensen).
  5b. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at hæve de adgangsbegrænsninger, som jeg og min mand er udsat for i forbindelse med Danske Slægtsforsker hjemmeside og Facebookgrupper (Ingrid Sørensen).
  5c. Generalforsamlingen ophæver beslutninger truffet på den ekstraordinære generalforsamling den  24. februar 2013 (Ingrid Sørensen).

 6. Valg til bestyrelsen.
  6a. Valg formand (kun lige år).
  6b. Valg af kasserer.
  6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
       På Valg: Per Hundevad Andersen (villig til genvalg), Bodil Grove Christensen (villig til genvalg),
                    Lone Bergmann, Anton Blaabjerg
  6d. Valg af suppleanter.
         På valg: Yvonne Christiansen, Billy Skiøtt Sørensen.

 7. Valg af interne revisorer.
  7a. Valg af en intern revisor for to år.
        På valg: Knud Spangsø.
  7b. Valg af en revisorsuppleant for et år.
        På valg: Per Vengfelt.

  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Peter Olsen.

Program:
11.30 – 12.45: Ankomst, registrering og frokost.
12.45 – 13.00: Udlevering af stemmesedler.
13.00 – 15.00: Generalforsamling.
15.15 – ?: Foredrag ved Peter Olsen

Du er velkommen til at tage én ledsager med.  Forplejning er gratis, også for ledsageren.

Af hensyn til corona-reglerne SKAL du tilmelde dig - senest 9. juni. Du skal medbringe og fremvise gyldigt coronapas. Personer, der ikke er tilmeldt eller ikke har coronapas, vil blive afvist.

 

Foredrag ved Peter Olsen:

”Mine farfædre fik ingen børn”

Slægtsforsker Peter Olsen springer direkte ind den lavpraktiske anvendelse af en DNA-test i for­bind­else med slægtsforskning. Hvor­dan gør man helt nede på bruger­niveau? Hvad får man af oplysninger og hvordan anvendes disse oplys­ninger? Eksemplerne stam­mer fra Peters egen forsk­ning, hvor han har fået bekræftet slægt­skabet med omtrent 20% af de knap 700 aner, han kender til i direkte linje. Desuden vil Peter fortælle, hvor­dan han fik mistanke om, at hans farfar ikke var hans fars bio­log­iske far, og hvordan han fik bekræftet slægtskabet med den formodede barnefader.

 

Bilag: