Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2023 GF
Ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere lørdag den 22. april 2023 kl. 14.00 på Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af budget for det nuværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for 2024.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen. 
      6a. Valg formand – kun lige år. 
      6b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
            På valg: Per Hundevad Andersen, Peter Olsen, Bodil Grove Christensen, Ole Selmer.  
      6c. Valg af suppleanter. 
            På valg: Yvonne Christiansen, Rikke Vestervig Eriksen. 
 7. Valg af interne revisorer. 
      7a. Valg af en intern revisor for to år 
             På valg: Jan Amnitsbøl Krusell 
      7b. Valg af en revisorsuppleant for et år. 
            På valg: Knud Spangsø.
 8. Eventuelt. 

Før generalforsamlingen vil der være rundvisning på Holmegaard Værk, hvor man bliver klogere på bl.a. Holmegaard Glas og Kähler

Der er den 14. april lukket for deltagelse i rundvisning og frokost, idet max. kapacitet er nået. Det er selvfølgelig stadig muligt at deltage i selve generalforsamlingen, der starter kl. 14.00. Dette kræver ingen tilmelding. 

Se i øvrigt programmet nedenfor. 

Program: 

10.00 – 11.00: Ankomst, registrering, kaffe og croissant 
11.00 – 13.00: Rundvisning på Holmegaard Værk 
13.00 – 14.00: Let frokost 
14.00 – 16.00: Generalforsamling 
 

 

Bilag: