Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Jfr. vedtægternes § 5 : 

§ 5. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelse sker via e-mail og via foreningens hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og fornødne bilag.
se videre under punktet vedtægter i menu'en

Generalforsamling 2022, afholdes 09.03.2023:

Indkaldelse og dagsorden, udsendt med mail til medlemmerne 02.02.2023: kan læses her

Skriftlig beretning 2022: kan læses her

 

Generalforsamling 2021 afholdt 16.03.2022: 

Referat kan læses her

Indkaldelse og dagsorden, udsendt med mail til medlemmerne 14.02.2022: kan læses her

Skriftlig beretning 2021: kan læses her

Regnskab revideret 2021: kan læses her

Budget 2022: kan læses her

Generalforsamlinger 2020 og 2019 afholdt 14.09.2021:

Referat fra generalforsamlingen: kan læses her

Indkaldelse og dagsorden, udsendt med mail til medlemmerne 09.08.2021: kan læses her

Skriftig beretning 2019 ses nedenfor - skriftlig beretning 2020 læses her

Revideret regnskab 2019 ses nedenfor - revideret regnskab 2020 læses her

Budget 2022, kan læses her

Aflyst:: Generalforsamling 18.03.2020:

Indkaldelse og dagsorden, udsendt med mail til medlemmerne 18.02.2020, kan læses her

Skriftlig beretning 2019, kan læses her

Revideret regnskab 2019, kan læses her

 

Generalforsamling 27.03.2019:

Referatet 2019, kan læses her 

Skriftlig beretning 2019, kan læses her

Regnskab 09.10-31.12.2018 godkendt, kan læses her

 

Stiftende Generalforsamling 09.10.2018:

Referatet 2018, kan læses her