Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Find slægt uden for Danmark / Andre lande inkl. USA

Andre lande inkl. USA

Family History Daily er en hjemmeside, der især beskæftiger sig med slægtsforskning i de engelsksprogede lande. Indeholder bl.a. en linksamling og tips til slægtsforskning samt onlinekurser mod betaling: http://familyhistorydaily.com/


A. Østrig
På ”Verein für Computergenealogie”s hjemmeside findes under ”Regional” en grundig vejledning i slægtsforskning: http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite

B. Østrig og nabolande
Tilsyneladende et seriøst firma, der tilbyder slægtsforskning i det gamle Østrig-Ungarske rige:
https://www.ihff.at/en

C. Schweiz
På ”Verein für Computergenealogi”s hjemmeside findes under ”Regional” en grundig vejledning i slægtsforskning: http://wiki-de.genealogy.net/Hauptseite
Kilder fra kanton Zürich: http://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/bestaende/archiv/eledition.html

D. Irland
Kirkebøgerne er indtastet her: www.irishgenealogy.ie/en/.
En vejledning i brugen findes på Family History Daily

E. USA
Museum of Danish America: www.danishmuseum.org

Museet i Elk Horn, Iowa, har en hjemmeside, som er delvist dansksproget. Foruden en stor linksamling tilbydes hjælp til slægtsforskning og kopier af slægtsforskningscentrets materialer - mod betaling. Man kan dog være heldig at få svar på mindre spørgsmål uden betaling af vederlag. Henvendelser kan ske på dansk.

Under ”Explore” findes Genealogy, som indeholder vejledning til slægtsforskning i både USA og Danmark.

A. Genealogy Resources

a) Resources at the Genealogy Center include. (Redegørelse for, hvilke kilder centret råder over).

b) Researching Danish-American Ancestors. Indeholder en kort opregning af kilder med link til ”information sources on Danish America”, som giver: ”A Thumbnail Guide to Beginning Your Research for Danish Immigrant Ancestors”.

c) Church Books. (Centrets beholdning af kopierede kirkebøger).

d) Springwell Cemetery – Omaha. (Kirkegård etableret af danske immigranter. Alfabetisk liste over begravede).

e) Index to Biographical Sketches of Danish Immigrants. (Registre til større og mindre biografier over danske immigranter i California, Minneapolis og Chicago).

f) North American Recipents of Scandinavien Medals. (Register over danske immigranter i Nordamerika, som har modtaget danske og andre skandinaviske ordner).

g) Genalogy Links. (Links til slægtsforskning i både USA og Danmark).

B. Special Collections (Samling af billeder og manuskripter. Vil i fremtiden have en liste over nogle af disse).

C. Translation and Research
Nederst til højre på forsiden kan omstilles til dansk. Derefter går man ind under genealogi. Her gøres rede for betingelserne for den betalingskrævende forskerhjælp og kopiering.

D. Workshops and Talks (Tilbud om vejledning i og workshops om forskellige emner).

E. Library Wish List (Bl.a. centrets ønsker til bøger).

F. Canada
Library and Archives Canada: www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/genealogy/Pages/introduction.aspx
Siden indeholder en grundig vejledning i slægtsforskning med fine hjælpesider.

The CanadaGenWeb. Vejledning i slægtsforskning i Canada: http://www.geneofun.on.ca/canadagenweb/

Museum of Danish America: www.danishmuseum.org.
Under ”Explore” findes Genealogy.

“North American Recipents of Scandinavien Medals”. Register over danske immigranter i Nordamerika – altså også Canada, som har modtaget danske og andre skandinaviske ordner.

G. Holland
Centrum voor familiegeschiedenis: https://cbg.nl/

WieWasWie: https://www.wiewaswie.nl.

H. Lichtenstein:
Litteratur: www.e-archiv.li

I. Finland:
Det finske genealogiske samfund. Hjemmesiden er på finsk, svensk og engelsk. Siden indeholder vejledninger, bibliotek og meget mere: http://www.genealogia.fi/


Revideret november 2019
Lone Bergmann