Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Find slægt uden for Danmark / Færøerne

Færøerne

 

http://www.history.fo/

Kirkebøger

Folketællinger

Skifteprotokoller

Fæsteprotokoller

Skanseprotokoller

Før år 1700

Økonomi og handel

Landet og vejret

Love og forvaltning

Politik og administration

Seneste opdatering: 03-09-2019

Dette er Landsarkivets hjemmeside.
På hjemmesiden findes forskellige færøske arkivalier [alle på dansk]
Der findes scanninger af originalt kildemateriale, formidling og scanninger af ældre tryksager
som bl.a. støtter arbejdet med de oprindelige kilder.

Det er lovligt at bruge materialet fra hjemmesiden i sin oprindelige form.
Eventuelle spørgsmål vedrørende arkivalierne fra history.fo kan mailes til: skjalasavn@skjalasavn.fo
eller ring til +298 340 540 på hverdage kl. 10:00 – 15:00.

Læsesalen er åben tirs-, ons- og torsdage kl. 13:00 – 16:00.

 

Seneste opdatering: 15-12-2019  

Kirkjubøkur - Kirkebøger   

En kirkebog eller ministerialbog indeholder oplysninger om de kirkelige handlinger i et sogn – oplysninger om fødsel/dåb, konfirmation, vielse, døde/begravelser.

Den ældste færøske bestemmelse om, at præster skulle føre kirkebog, findes i Norske Lov, § 2-8-7 givet af Christian V i 1687.  Den ældste færøske kirkebog er fra Østerø sogn, og den er også fra 1687.  Om det er et tilfælde eller ej, vides ikke.  Kirkebøgerne fra de øvrige sognekom senere – Sandø 1719, Suderø 1745, Sydstrømø 1757, Nordøerne 1760, Vågø 197 og Nordstrømø 1816.

Indtil 1913 var Færøerne opdelt i 7 sogne:

1) Norðoya Prestagjald  Nordøernes sogn    1760 - 1906
2) Eysturoyar Prestagjald        Østerø sogn  1687 - 1904
3) Norðstreymoyar Prestagjald   Nordstrømø sogn   1816 - 1908         
4) Suðurstreymoyar Prestagjald    Sydstrømø sogn      1757 - 1910
5) Vága Prestagjald     Vågø sogn    1797 - 1911
6) Sandoyar Prestagjald     Sandø sogn       1719 - 1909
7) Suðuroyar Prestagjald    Suderø sogn    1745 - 1905     

Eldru kirkjubøkurnar – de ældste kirkebøger

De ældste kirkebøger er ikke ens indrettede. Nogle præster førte kirkebøgerne kronologisk, og andre opdelte bøgerne efter de kirkelige handlinger. Der kan også være forskelle i den enkelte bog. Nogle præster skrev bl.a. også om forlovelser, kirkegangskoner og skriftemål i kirkebøgerne.

I 1814 kom der nye regler for kirkebogsføring, men disse regler blev ikke altid fulgt på Færøerne førend i 1816.

De nye bøger er fortrykte og har en fast rækkefølge:

 • Fødte drengebørn
 • Fødte pigebørn
 • Konfirmerede drenge
 • Konfirmerede piger
 • Viede
 • Døde mænd
 • Døde kvinder

I kirkebøgerne var der nu også sat plads af til ”tilgangsliste” og ”afgangsliste” og ”jævnførelsesregister”.  ”Til- og afgangsliste” er en oversigt over dem, som flyttede fra og til sognet, og ”jævnførelsesregister” er et navneregister med henvisning til, hvor en person er registreret i kirkebøgerne.  Ikke alle præster havde altid ajourført disse lister.

I 1814 kom der også krav om, at kirkebøgerne skulle føres i to eksemplarer – en hovedministerialbog, som præsterne skulle føre og en kontra- eller duplikatministerialbog, som degnen skulle føre.  Da degnene de fleste steder på Færøerne var så uduelige til at skrive og ikke fik løn for deres arbejde, blev disse regler kun fulgt i Tórshavn.  I 1844 skulle dog alle føre kontraministerialbøger.

Nýggjaru kirkjubøkurnar – de nyere kirkebøger

 1. januar 1893 blev alle kirkebøger i alle sogne udskiftet med nye. De indeholdt flere oplysninger end de gamle. Yderligere kom der krav om, at afdødes erhverv og fødested skulle indføres i kirkebøgerne.  Ligeledes blev kirkebøgerne delte i to, således at der var en bog for fødte og en for konfirmerede, viede og døde.

I første omgang bliver kun hovedministerialbøgerne scannede og lagt ud på hjemmesiderne. 

                                         

                                                                Seneste opdatering: 15-12-2019

Fólkateljingar – folketællinger

Folketællingerne er oplysninger om alle personer i en husholdning – alle indbyggere på Færøerne registret i det hus, hvor de boede eller opholdt sig i, netop da folketællingen fandt sted.  

Folketællinger kunne bl.a. indeholde oplysninger og bopæl, navn, alder og tilknyttet trossamfund.  Også husbondens erhverv er noteret.

Den første reelle folketælling fra Færøerne er fra 1801.  Den anden folketælling var i 1834.  Derefter fandt folketællingerne sted med 5 – 10 års mellemrum.

Der holdtes mandtal i 1769, hvor kun husfaderen var nævnt ved navn, og senere nævntes også andre personer med tilknytning til husholdningen.

De udlagte scanninger er scanninger af mikrofilm.  De oprindelige folketællinger opbevares i Danmark og kan ses på Rigsarkivets læsesal i København.                                                           

 

                                                               Seneste opdatering: 15-12-2019

Skiftiprotokollir – skifteprotokoller

Skifteprotokoller giver oplysninger om en afdød, og hvem der skal arve vedkommende.  Det er ikke altid, der er noget at arve, og skifter er forskellige op gennem tiden.

Skifteprotokollerne er en oversigt over, hvad afdøde var i ejede af i form af fast ejendom, indbo og eventuelt rede penge, hverdagstøj og sengeklæder.

Navneregister findes i næsten alle skifteprotokoller, men læg mærke til, at et navn kan være ”glemt”.

I færøsk sammenhæng er personer registrerede efter fornavn indtil 1897.

Embedsmænd og personer med borgerskab blev registrerede efter efternavn.   

                                                                Seneste opdatering: 15-12-2019

Festiprotokollir – fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller indeholder afskrifter af fæstebreve til kongsjord.  Et fæstebrev var en skriftlig aftale mellem fæstebonden og kongen.

Fæstebrevet indeholder en beskrivelse af indehaverens rettigheder og forpligtigelser.

Fæstebrevet gav fæstebonden brugsret over en gård og dens jorde, efter hvilket han skulle betale et årligt beløb.

                                 Seneste opdatering: 15-12-2019

Skansaprotokollir – skanseprotokoller

En dansk oversættelse af den færøske tekst er findes nederst i omtalen af Skansaprotokollir

                                 Seneste opdatering: 14-11-2012

Áðrenn 1700 - før år 1700

Der er relativt få beskrivelser om Færøerne i tiden før 1700.  Store dele af disse har A.C. Evensen skrevet af.  De er trykt i bogen Savn til føroyinga søgu í 16. øld 

[dækker perioden 1506 – 1599 og består hovedsagelig af breve til og fra kongen.  Sproget i brevene er i de første år latinsk, lidt senere en blanding af dansk og tysk og senere igen på dansk.]

Seneste opdatering: 15-12-2019

Búskapur og Handil – økonomi og handel

Landbrug, herunder dansk beskrivelse af Kronens jordebog for 1584 samt Jordbog aff Fero paa alle Øers Jndkomst paa Kongelig Maiestætts wegne aff Aar 1584 [sidstnævnte er scannet og transskriberet] 

Land og veður – landet og vejret

Vejret på Norderøerne 1830 – 1903 [dokumentation på færøsk samt Rolf Guttesens Uddrag af Indberetninger om vejrlig, fårs og køers trivsel, væksten af græs, korn og kartofler.]

 

                                                   Seinast dagført: 11-12-2012
Gamlar frágreiðingar um veðurlagið – gamle rapporter af vejrliget

Niels Skaale, også kaldet Niels Hosetager arbejdede i Kongelige Monopolhandel på Tinganes.  Han har arbejdet med og ført disse almanakker for årende 1808 til 1822.  De fleste år er lidt eller intet noteret, men 1816 og 1819 er der notater om vejret.

Det er disse oplysninger om vejret, som her drages frem og sat op i tydeligere og renskrevne tabeller.

 

 

                                                            Seinast dagført: 13-11-2014
Politikkur og fyrisiting – politik og administration   

Skansasøga – beretninger fra Skansen

      Færøernes revolution - dansk, scannet original samt transskribering med noter

      Høyvigs liste 1722 - Løjtnant Høyvig: Liste over Mandkiön, 15‐35 Aar paa Færöe, 1772.   

      Eberhardts liste 1745 - Eberhardt, J.M.: Liste; Junge Manschaften von 15 bis 50 Jahre, 1745

Frágreiðingar - rapporter

      Folketalslister 1830

      Løbners Tabeller - "Fortegnelse over Folkemængden i Færöe den 1. Januar 1814, deres Ejendomme,

                                        Næringsgreene m.m" (Emilius Löbner, 1815).    

                                        Indholdet viser: Folketal, kvæghold, fårehold, kornavl, antal fiskebåde, uld og fugle

                                        overalt på Færøerne.   Sidst i dokumentet ”Anmærkninger”, som omtaler særlige

                                        forhold i husene, så som syge eller høj alder. Tabellerne er opgjorte for hvert syssel,

                                        hver bygd og hvert hushold. Indholdet er beskrevet i 'Pro Memoria'.

 

                                       Det var Emilius Løbner, kommandant på Skansen i Tórshavn, som i krigsårene i starten

                                       af 1800-tallet tog skridt til at få en samlet oversigt over folketallet og

                                       erhvervsmulighederne for hver enkelt husstand i landet.

 

Links til slægtsforskning på Færøerne, ajourført 03-01-2020

Præstegjeld (Pastorater) på Færøerne

F 1 Eysturoy  (Østerø):  
F 2 Suduroy (Suderø):                                         
F 3 Norduroy (Nordøerne):  
F 4 Suðurstreymoy (Sydstrømø):                
F 5 Vágoy (Vågø)                                                   
F 6 Norðurstreymoy (Nordstrømø)                 
F 7 Sandoy  (Sandø)                                  

http://wiberg-net.dk/F1-Oesteroe.htm
http://wiberg-net.dk/F2-Syderoe.htm
http://wiberg-net.dk/F3-Nordero.htm
http://wiberg-net.dk/F4-Sydstromo.htm
http://wiberg-net.dk/F5-Vaagoe.htm
http://wiberg-net.dk/F6-Nordstromo.htm
http://wiberg-net.dk/F7-Sandoe.htm

Færøernes geistlige stat (C.F.Nielsen 1879)http://wiberg-net.dk/FaeroeCFN.htm

Kirkjubókin í Fuglafirði (Fuglefjord kirkebog (begravede på Fuglefjord kirkegård 1912-2019))  http://kirkjubok.fuglafjordur.fo/default.asp

Kirkjubókin í Fuglafirði, Sjólætin (Omkomne på havet 1830-2001) http://kirkjubok.fuglafjordur.fo/sjolatin.asp?listi=&order=&iPage=1

Opremsning af præster, provster og rektorer på Færøerne siden Reformationen, med historiske bemærkninger om nogle af dem (Christen Jensen Djurhus, provst, 1759): http://www.nogn.dk/Biblioteket/CJDsphist/index.html

Jyske slægters forbindelse med Færøerne (Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 4 (1939)

Af Chr. Heilskov: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/download/36910/38452?inline=1

Sorenskrivere siden 1583: http://www.domstol.dk/faeroeerne/omrettenpaafaeroerne/rettenshistorie/sorenskrivere/Pages/default.aspx

Færøsk-Engelsk ordbog:    https://books.google.dk/books?id=XfvZ9J4oABwC&pg=PA418&lpg=PA418&dq=ognarbondi&source=bl&ots=rATBbJVqra&sig=y9ZbhyJXQYPJ0dXHijW9q6aKwwY&hl=fo&sa=X&ei=-ibzULvgPMrSsgb6hoH4BA&ved=0CCUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Sprotin, færøsk ordbog, til og fra flere sprog (anvendes i skolerne): https://sprotin.fo/?p=dictionaries&_SearchFor=&_SearchDescription=0&_DictionaryId=1&_DictionaryPage=1&l=en&_l=fo&_SearchInflections=0&_SearchDescriptions=0&_Group=

Færøerne 1600-1709 (N.Andersen, sorenskriver på Færøerne) indeholder mange navne og personhistorier:

 1. Handelen og dens Drift 2—170
 2. De bergenske Handelsselskaber . 4— 28
 3. Det islandske Kompagni 28— 66
 4. Handelen i Gablernes Tid ... . 66—170
 5. Rettens Pleje 171—222

III. Fjender og fremmede Fiskere 223—254

 1. Skandserné 255-288
 2. Thorshavn 289—802
 3. Skolen 303-316

VIL Hospitalet for de Spedalske og de Fattige . . . 317-325

VIII. Odel og Fæste 326-342

 1. Gejstligheden 343—444
 2. Norderøerne 368-373
 3. Nord Strømø 373-385
 4. Syd Strømø 386-404
 5. Sandø 405-413
 6. 'Østerø 413-418
 7. Vaagø 418-430
 8. Suderø 430-444
 9. Sæder, Skikke og Overtro 445—457

http://www.archive.org/stream/faererne00andegoog/faererne00andegoog_djvu.txt

Landsskjalasavnið (Færøernes pendant til Rigsarkivet og ArkivalierOnline): http://www.history.fo/index.php?id=2

Færøske kongsbønder, 1584-1884 (søgning på navn): https://books.google.de/books?hl=da&id=czM6AQAAIAAJ&dq

Færøske kommuner:  http://www.faroeislands.dk/pages/Dk/kommuner_dk.htm

Færøske bygder:  http//www.faroeislands.dk/pages/Dk/TorshavnIndex.htm

Kommandanter på Færøerne, 1632-1865:  Personalhistorisk tidsskrift 1918: 

http://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78784/113908 

Af den "Heinesenske" Slægts Saga, særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift VI bd., 3. rk., trykt København 1916:

https://www.familysearch.org/library/books/records/item/530209-redirection

Kronens Jordebog for 1574 – en præsentation:

http://www.history.fo/fileadmin/scan/1386/files/1342752385_1596282401.pdf

Jordbog aff Fero paa alle Øers Jndkomst paa Kongelig Maiestætts wegne aff Aar 1584:

http://www.history.fo/fileadmin/scan/1386/files/1342752385_830615402.pdf

Danish Family Search: https://www.danishfamilysearch.dk/amt6

Arkivalieronline, Færøerne: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/35

 

Infomedia Avisportal, Færøerne: https://apps.infomedia.dk/Avisportal2/fo/fao/

FF blaðið, Føroya Fiskimannafelag (på færøsk), mange slægtsforskningsrelaterede artikler:

https://fiskimannafelag.fo/ff-bladid?_l=fo

Oversættelse v. Ove G. Kristensen