Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Find slægt uden for Danmark / Slægtsforskning i udlandet

Slægtsforskning i udlandet

Her vil man kunne få hjælp til at slægtsforske i andre lande. Det er først og fremmest en vejledning til, hvad der kan findes via internettet og på biblioteker. Siden er overvejende en kommenteret linksamling.
Se også DIS-wiki: http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Kategori:Slægtsforskning_i_udlandet

Vi har en gruppe forskere fra hele verden, der har fået god hjælp i Danske Slægtsforskeres Forum og nu giver tilbage i form af hjælp til søgning i udlandet. Du sender ganske enkelt en mail til en af dem og forklarer, hvad du søger. De vil så gøre, hvad de kan for at svare på dine spørgsmål. Det er bedst, hvis du kontakter dem på engelsk.
Se listen her: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,157957.0.html 


A. Hvor kom anerne fra?
Mange indvandrere har fået dansk statsborgerskab. Tidligere blev kvinder automatisk danske statsborgere ved ægteskab med danske mænd, så de kan ikke findes i registret over indfødsretstildeling.

www.ddd.dda.dk kan du søge i register til indfødsretstildeling fra 1776-1960. Du skal være opmærksom på, at der er mange fejl i denne indtastning. Sagerne og de originale registre kan ses på Rigsarkivet. Registret dækker:
1776-1847: Danske Kancelli. Naturalisationspatenter.
1850-1915: Indenrigsministeriets 1. Kontor. Indfødsretssager.
1915 - : Indenrigsministeriets 1. Kontor. Indfødsretssager. Indfødsretsmatriklen.

Immigrantmuseets hjemmeside under ”Viden om” beskrives baggrunden for flere indvandrergrupper. Desuden redegøres der for indfødsretslovgivningen.

B. Familysearch.org
Her kan du finde en meget informativ artikel om brugen af hjemmesiden ved forskning i et specifikt land: Familysearchs WIKI-sider.

C. Slægtshistoriske Centre
I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige yder de mange slægtshistoriske centre en udstrakt hjælp til slægtsforskere. Man kan bestille filmede kirkebøger fra mange lande til en overkommelig pris. Desuden har man adgang til betalings-databaser, f.eks. ”Arkiv-Digital”. Se grundig artikel om mulighederne her: Slægtshistoriske Centre.

Danske Slægtsforskere tilbyder endvidere hjælp til opslag i Arkiv Digital, se https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986.0.html. (Hjælpen er kun tilgængelig for medlemmer af Danske Slægtsforskere).

D. Ancestry.com
Ancestry er en genealogisk database med ca. 5 milliarder navne i mere end 4.000 samlinger/databaser.

Ancestry omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister, passagerlister, aviser, nekrologer m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande f.eks. Danmark og Tyskland.

Ancestry har indgået aftale med Rigsarkivet om at gøre indekseringer af danske kirkebøger fra 1814-1918 gratis tilgængeligt for alle danske, der søger i databasen (man skal tilgå ancestry med en dansk ip-adresse).

En del biblioteker har købt abonnement på Ancestry, og bibliotekets brugere har således fri adgang hertil.
Den ligger på bibliotekets hjemmeside under digitale tilbud > e-resurser. Der er ikke adgang hjemmefra, men fra alle bibliotekets computere, også på lokalbibliotekerne.

Medlemmer af Danske Slægtsforskere kan gratis få foretaget opslag i Ancestry via denne tråd i Forum: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,81587.0.html.

Pr. 31-12-2019 findes Ancestry tilgængelig på følgende biblioteker:
Aalborg, Allerød, Bornholm, Gentofte, Guldborgsund, Halsnæs, Herlev, Herning, Kolding, Køge, Næstved, Odense, Vallensbæk, Vejle.

Ancestry er også tilgængelig på alle Slægtshistoriske Centre. Se punkt C.

E. Det Kongelige Bibliotek
Læsesal Vest. Reol 53-54. Historiske opslagsværker og tidsskrifter fra forskellige lande – heriblandt nogle genealogiske. Via REX søges i bestanden.

F. Kommunebibliotekerne
Det er muligt at bestille bøger og tidsskrifter hjem fra andre lande via www.bibliotek.dk.

G. Brevskabeloner
Briefvorlage Archiv – GenWiki (genealogy.net) findes brevskabeloner på mange sprog.

H. Stednavne
På Jewishgen findes en stednavnedatabase, som dækker 54 lande: http://www.jewishgen.org/Communities/

I. Sognehistorier
På tysk kaldet Ortsfamilienbücher. Disse indeholder en landsbys samlede befolkning på udgivelsestidspunktet samt forfædre til de fleste af de nævnte personer. Her findes en mængde skannede: http://www.online-ofb.de/

J. Gravsteder
http://findagrave.com/

K. Oversættelser
Ordbog: http://wiki.dis-danmark.dk. Her findes ordlister på fransk, hollandsk, latin, tysk og plattysk.
Google Oversæt: https://translate.google.dk/
Glosbe: https://da.glosbe.com/
Hvis du googler de foreslåede udenlandske hjemmesider, kan de i de fleste tilfælde oversættes af google.

L. Arkivalier fra (hele) verden
På denne hjemmeside er der links til en mængde gratis arkivalier. En sådan kan naturligvis ikke være fyldestgørende, men der er megen inspiration at hente:http://www.freesurnamesearch.com/

M. Hjælp
Frelsens Hær tilbyder hjælp til at finde personer: https://www.frelsenshaer.dk/hjaelp/eftersoegning/

Vi har en gruppe forskere fra hele verden, der har fået god hjælp i Danske Slægtsforskeres Forum og nu giver tilbage i form af hjælp til søgning i udlandet. Du sender ganske enkelt en mail til en af dem og forklarer, hvad du søger. De vil så gøre, hvad de kan for at svare på dine spørgsmål. Det er bedst, hvis du kontakter dem på engelsk.
Se listen her:https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,157957.0.html


Tilføjelser og rettelser kan sendes til: Lone Bergmann 

Revideret november 2019.
Lone Bergmann