Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hjælpesider / Diverse kort
Kommuner 1970-2007 Danske Kommuners Borgmesterfakta er en guldgrube af oplysninger om nuværende og tidligere kommuner, borgmestre og kommunaldirektører. Her kan du gå på opdagelse efter fakta om de politiske og administrative topchefer i landets kommuner fra 1970 og frem til i dag.
Kommuner 2007 Oversigtskort med links til de enkelte kommuners hjemmesider
Historiske kort på nettet  Geodatastyrelsen, SDFE. Se bl.a. Matrikelkort, Sognekort, Sogneprotokoller mm.
SDFE kortviser Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
KB: Danmark set fra luften – før Google

Det Kongelige Bibliotek
Se et eksempel på anvendelse af denne og ovenstående: Eksempel: KB + SDFE på A-4 

KB: Kort og Atlas Det Kongelige Biblioteks samlinger af digitale kort mv.
OIS Ejendomsfakta Oplysninger om nuværende ejendomme
KRAK kort og mere   Mulighed for matrikelkort og luftfoto fra 1954
Google Maps.dk  
digdag.dk Pt. kun begrænsede funktionner pga. tekniske vanskeligheder
Fund og fortidsminder Kulturministeriet
Historisk Atlas