Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hvor finder du? / Driftede hjemmesider

Hjemmesider der driftes af foreningen Danske Slægtsforskere

DS-Wiki

DS-Wiki er slægtsforskernes eget online leksikon.
Her kan du i princippet slå op på alt, hvad der vedrører slægtsforskning. Du taster dit søgeord i søgefeltet på forsiden og får (forhåbentlig) vist en stribe hits.  

Blandt wikiens stærke sider skal særlig fremhæves artiklerne om danske sogne. Her får du relevante oplysninger om litteratur og links til andre hjemmesider, hvor du fx kan finde kan finde folketællinger og kirkebøger. Desuden de nyttige ordlister over bl.a. tyske, latinske, hollandske begreber. En wiki skrives af brugerne, og alle er velkomne til at byde ind med deres specialviden. 

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er oprettet af Danske Slægtsforskere med det primære formål at digitalisere så meget som muligt af den lokal- og slægtshistoriske litteratur, der findes, så flere kan få glæde af den.  Rigsarkivet har doneret rigtigt mange værker og det samme gælder biblioteker, og samlingen indeholder værker fra 1700-tallet og frem. Der er nu over 5.000 titler, som er scannet og lagt ud på siden, hvor der kan søges i dem, også ned i bøgernes tekster, så du kan alle finde steder, hvor en given person eller et sogn er nævnt.  

I DS-Forum kan du løbende følge med i, hvad der kommer af nye digitaliserede titler. Her bliver ugentligt lagt nyhedslister ud.

Kirkebilleder

Kirker har gennem århundreder haft en central placering i vores forfædres liv og hører derfor med i slægtshistorien.  

Hvis du ikke selv har mulighed for at rejse rundt og fotografere de kirker, dine aner har besøgt, kan du på denne side finde fotos af danske sognekirker, fotograferet og indsendt af andre slægtsforskere. De stilles frit til rådighed til privat, ikke-kommercielt brug. 

Siden har også kirker fra tidligere danske områder, De Vestindiske Øer, Skåne, Halland og Blekinge samt Sydslesvig.

DS-sedler

Denne side indeholder en digitalisering af et kortkartotek, som tidligere landsarkivar i Odense G.L. Wad udarbejdede i perioden 1893-1924.  

På sedlerne har han noteret oplysninger om personer, som har levet i perioden 1430-1960, fortrinsvist på Fyn. Der er tale om 13.600 sedler, som omhandler over 36.000 navne. Oplysningerne dækker navn, stilling, stednavn og årstal, og der kan være henvisninger til skifter, retssager, indskrifter på gravsten og meget andet. 

Sedlerne, der er en pendant til de jyske Nygårds sedler er affotograferede og indtastede, så der kan søges på dem.

Fynhistorie

Fynhistorie blev startet 1998 på basis af et stort materiale, som lokalhistorikeren Hans Nørgaard havde samlet. Siden er den udvidet med bidrag fra andre, og nu hostes den som en bevaringsværdig hjemmeside af Danske Slægtsforskere.   

Siden indeholder en meget blandet pose bolsjer af historier om personer, lokaliteter og begivenheder, afskrifter af kilder og billeder, løseligt opdelt i hovedgrupper. Se dig godt omkring, hvis du har aner på Fyn, og lad dig ikke gå på af, at det kan se lidt uoverskueligt ud. Der er mange godbidder gemt på siden. 

Aurelia Clemons

Aurelia Clemons var en amerikansk dame med danske forfædre, som udover at søge efter sine egne aner i Danmark også lavede registre til et væld af skifteprotokoller spredt over hele landet.  

Siden er på engelsk, men gå efter linket til “Probates” (skifter) midt på siden, så kommer du til afskrifterne, der er ordnet efter amter. Opsætningen er helt enkelt, der er tale om rene tekstsider, som du kan søge i ved hjælp af browserens søgefunktion (hold ctrl-tasten nede, mens du trykker på F).

Vær opmærksom på at æ, ø og å ikke findes på et amerikansk tastatur, så de er erstattet med o, ae og aa.  Siden har endvidere lister over skandinaver, som udvandrede til USA 1852-1881 som led i LDS-missionen. 

Kurt Kermit

 

Nu afdøde slægtsforsker Kurt Kermit står bag denne omfangsrige side. Den indeholder meget forskelligt, bl.a. Kermits egen anetavle, men det vigtigste er hans uddrag fra bispearkiver og jyske registre. Her kan du bl.a. finde ansøgninger om tilladelse til at gifte sig med nærtbeslægtede (ægteskab mellem personer, der var beslægtet i 3. led – altså grandfætter og -kusine, hvilket var forbudt) og bøder for lejermål (uægteskabeligt samkvem, som også var forbudt). Det er meget nyttige kilder, ikke mindst hvis du arbejder med sogne, hvor kirkebøgerne ikke er bevaret langt tilbage.

Også uddragene af fæstebreve under Skanderborg ryttergods og breve fra amtmanden over Skanderborg-Aakær Amter skal nævnes. Og punktet Skarprettere giver et interessant indblik i dette specielle erhvervs forhold! 

Martin Henriksen

Før i tiden blev bøger trykt med gotisk bogtryk, som vil få mange læsere af i dag til at stå af og lægge bogen fra sig. Men en del tekster findes kun i den gamle udgave, og nogle af dem kan godt være meget givende, når man prøver at afdække de forhold, vore aner levede under. 

Det problem har Martin Henriksen sat sig for at løse. Han har OCR-scannet en række værker, så de nu fremstår i moderne, letlæseligt tryk og kan læses her på siden.

Du vil finde forskellige gamle love vedrørende fattig- og skolevæsen, strafferetspleje, sundhedsforhold m.v., en håndbog for sognerådsmedlemmer og en lovbog for landmænd fra 1861. Desuden Traps beskrivelse af Slesvig fra 1864 og Nicolai Jonges beskrivelser af Danmark og København fra henholdsvis 1777 og 1783, der kan betragtes som forløbere for det senere Trap Danmark.  

Navneregistre

Navneregistre dækker over tre forskellige databaser, hvor der i alle tilfælde kan søges på personnavne og steder. 

  1. Tyske krigsflygtninge, som 1945-1947 opholdt sig i Danmark, og som er blevet nævnt i tilgængelige kilder.
  1. Lægdsruller. Der kan p.t. søges blandt 27.000 navne, de fleste fra bornholmske lægdsruller.
  1. Prisonfanger er danske søfolk, der var i engelsk krigsfangenskab 1807-1814. Der er ca. 4.500 navne i databasen.

Alle databaserne er forsynet med FAQ, hvor du kan læse mere om kilderne og projekterne.  

DS-kopier

Gennem tiden har slægtsforskere affotograferet hele protokoller og forskellige kilder og doneret dem til Danske Slægtsforskere, så flere kan få glæde af dem. 

Disse kan ses her på siden. 

DSHerregårde

Denne side er oprettet af Flemming Vestmark, og den blev efter hans død overdraget til Danske Slægtsforskere. 

Siden indeholder korte beskrivelser af rigtig mange danske godser samt en del i Sverige og Slesvig-Holsten. Især lister over ejere gennem tiden er der fokus på.  

Desuden er der artikler om kongelige slægtsnavne, adelen og våbenskjolde.  

 

Hammerum Herred

 

 Siden indeholder en lang række afskrifter af kirkebøger, slifter og meget andet.