Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / De første skridt / Dokumentation

Dokumentation  

Når du slægtsforsker, er det vigtigt, at du husker at dokumentere, hvor du har fået dine oplysninger fra. Langt det mest almindelige er, at du har fundet oplysningerne i en folketælling eller i en kirkebog.

Folketællingerne findes i 2 varianter, dels i en indskanning af de håndskrevne lister, som blev lavet på selve tællingstidspunktet, altså fx den 1. februar 1845, dels som søgbare tekster, hvor private personer har renskrevet alle disse håndskrevne lister. En henvisning til Søren Hansen, 5 år, kan fx se således ud: FT 1845, Beder, Ning, Århus, Opslag 13 (i de søgbare tekster), folio 176 (i de skannede lister). Herudover kan man tage en kopi af den side, der er relevant, og gemme (brug fx Windows’ ”klippeværktøj”).

 

Kirkebøgerne findes i flere varianter, idet der dels findes flere typer, dels er de indskannet flere gange. Nogle kirkebøger er renskrevet, så de er søgbare, men langt de fleste findes kun som indskannede dokumenter. En henvisning til en kirkebog bør altid indeholde henvisning til folio-nummeret, da opslagsnummeret er forskelligt i de forskellige typer skanninger!

Fx finder man Kirsten Jensen (født 22-05-1848) på opslag 85, (folio 80) i den indskannede kontraministerialbog for Beder Sogn 1831-1863, mens i en ældre indskanning af samme kirkebog findes på opslag 79. Og i den nye farveskanning af samme kirkebog findes den på opslag 34! 

Henvisningen bør altså se således ud Beder, Ning, Århus, kirkebog 1831-1852, folio 80, gerne med tilføjelse af et opslagsnummer, fx 34 i farveskanningen, og eventuelt med et billede af indførslen.

Kildekritik

Er du sikker på, at oplysningerne er rigtige? Læs mere om kildekritik her.