Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / De næste skridt / Lokalarkiver

Lokalarkiver 

Lokalarkiver er en særdeles blandet flok: fra de store købstæders stadsarkiver til de små tidligere landkommuners lokalhistoriske samlinger, fra professionelt drevne institutioner til små foretagender, udelukkende baseret på frivilligt arbejde med lidt kommunal støtte til lokaler. Men fælles for dem er, at de udgør den lokale, historiske hukommelse, og ikke mindst i de små arkiver er hjælpsomheden og ildsjælenes viden om området enorm. Du kan få oplysninger, du ikke vil kunne få andre steder. Skal du have oldeforældrenes husmandssted plottet ind på landkortet, så er det her, hjælpen er nærmest. Udnyt det og besøg arkiverne!  

Du kan finde et arkiv i dit interesseområde ved hjælp af oversigten over lokale arkiver på Arkivvejviseren. Her er adresser og åbningstider på alle arkiverne. Små lokalarkiver har normalt ingen lang åbningstid, men ved henvendelse kan du tit få en aftale om et besøg uden for åbningstiden. 

Arkiverne har en stor fælles database https://arkiv.dk, som især er kendt for de mange billeder, der ligger her. Det er muligt at søge direkte fra forsiden, mens hvis du er interesseret i et bestemt sted, kan du med fordel vælge den udvidede søgning. Du kan her afgrænse din søgning mht. tidsperiode, arkivalietype, arkiv og sted. Husk at kontakte arkivet, hvis du har planer om at bruge et af dets billeder – der kan være ophavsret på det.  

Databasen rummer ikke alene billeder, det søger i alle arkivalier, som arkiverne har lagt ind; du må dog nøjes med titel og noter – selve arkivaliet skal du se på lokalarkivet. Brug databasen til at skaffe dig et fint overblik over, hvad et bestemt arkiv har at byde på, inden du planlægger et besøg.