Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / De næste skridt / Wiberg - hjælp

Wiberg hjælp 

Forskellige hjælpemidler til Wibergs præstehistorie 

Sofus Wilhelm Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - i daglig tale Wibergs Præstehistorie - er et opslagsværk, som slægtsforskere ofte bruger. Ikke mindst i kraft af, at der findes en komplet afskrift af hele værket på https://wiberg-net.dk/, ligesom der på Danske Slægtsforskeres Bibliotek ligger en scannet udgave.

På den ovennævnte hjemmeside, https://wiberg-net.dk/, er der en fuldt opdateret udgave af Wibergs Præstehistorie. Oplysningerne er i udgangspunktet en transskription af det fysiske opslagsværk, suppleret med udstrakte supplerende oplysninger. Oversigt over sognene 

---------------------------------------------------------------------------- 

Jacob Larsen har fremsendt en liste med et antal rettelser til Wibergs Præstehistorie. Listen er udarbejdet af nu afdøde Jens Jeppesen Jensen i Aalborg.  

Rettelser til Wiberg 

---------------------------------------------------------------------------- 

Carsten Hviid har udarbejdet to gode hjælpemidler til forståelse af værket. 

Den Lille Wiberg Hjælper er en god og letforståelig oversigt over samtlige de mange forkortelser, Wiberg bruger. 

Hent pdf-udgave 
Eksempler på Wibergs brug af forkortelser i praksis. Et konkret eksempel på, hvordan forkortelserne er indsat, og hvordan de skal fortolkes. 

Som pdf-fil med latinske bogstaver 
Som pdf-fil med gotiske bogstaver 

Andre links: 
Slægtsforskernes Bibliotek har scannet værket:  
Bind 1 A-H 
Bind 2 I-R 
Bind 3 S-Ø 
Bind 4 Tillæg 

På denne side under Danske Slægtsforskere er der direkte links til samtlige sogne i den afskrevne udgave: DS-Arkivalielister.