Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / De vigtigste kilder / Kød på anerne

Kød på anerne 

Hvordan får du sat lidt flere ord på dine aners liv og færden – ud over de tørre data fra kirkebøger og folketællinger m.v.?  

For det første er der selvfølgelig de nærliggende muligheder med skifter og ejendomsoplysninger, men herudover er der også en række alternative tilgange, som du kan forsøge dig med. 

Søgning på Mediestream.dk vil muligvis kunne give dig hits. Husk at søge med “ “ omkring navnet, og hvis efternavnet er lidt specielt, så søg på det alene. Søg eventuelt også på den by eller det sogn, som vedkommende har boet i. Så får du lidt oplysninger om de steder, vedkommende har færdedes i.  

Søgning på Slægtsforskernes Bibliotek, både på navn og sted, vil tilsvarende muligvis kunne give dig hits.  

Søgning på Arkiv.dk er også en mulighed.  

Der findes også en række facebookgrupper, som dækker lokale områder. Hvis du stiller spørgsmål om personer fra lokalområdet, vil du opdage, at der findes en meget stor viden og en stor beredvillighed til at hjælpe.  

Endelig kan du forsøge at henvende dig på lokalarkiverne i de områder, hvor vedkommende har boet og høre, om de har oplysninger.