Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kom i gang / Før du begynder / Hvor kan jeg få hjælp?

Hjælp
 
Når du lige begynder at slægtsforske, vil du føle, at du hele tiden løber panden mod muren.
Hvad skal jeg vide, for at jeg overhovedet kan begynde at lede efter oplysninger?
Hvor skal jeg finde oplysningerne?
Jeg kan ikke læse, hvad der står!
Hvordan kommer jeg videre?

Du har heldigvis mange muligheder for at få hjælp.
Hvis du gerne vil læse noget om emnet, findes der flere gode hæfter og bøger. Danske Slægtsforskere har lavet et hæfte ”Ny i Slægtsforskning”, som du kan hente her. Derudover findes der en række bøger, som du kan købe eller låne på biblioteket – se faktaboks.

Gitte Christensen og Kathrine Tobiasen: Slægtsforskning på nettet
Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie
Jørgen Green & Michael Green Schmidt: Slægtsforskerens ABC.
Du kan se et udvalg af bøger i vores webshop

Næste trin kunne være at melde dig ind i en lokal slægtsforskningsforening i nærheden af, hvor du bor. Se her de forskellige foreninger, der findes i Danmark , og læs deres programmer her: Arrangementer

I en lokalforening er der mange ligesindede slægtsforskere, der har været igennem de samme udfordringer som dig, og som vil være glade for at kunne hjælpe dig på vej. Typisk holdes der medlemsmøder 1 gang om måneden eller mere, hvor man over en kop kaffe hjælper hinanden med de konkrete problemer, der nu har vist sig. Ofte er der også foredrag 2-4 gange om året om særlige emner, ligesom der kan være særlige tidspunkter, hvor man hjælper med at blive fortrolig med den drilske håndskrift, der findes i de gamle dokumenter.
På Danske Slægtsforskeres hjemmeside findes et forum, hvor man kan få hjælp både til tydning af tekster og til aneefterlysning, ligesom der også er mulighed for at få hjælp til opslag i forskellige arkiver og bøger.
Endelig findes der på facebook forskellige grupper, hvor man kan få hjælp, fx i gruppen Slægtsforskning, og for så vidt angår særlige spørgsmål vedrørende DNA i gruppen DNA-slægtsforskning.
Også Rigsarkivet har en Facebook side, hvor man kan hente hjælp.

Læs i øvrigt mere om DNA her: DNA – en kort introduktion.