Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / DATABASE MED DET DANSKE NAZIST-PARTIS MEDLEMMER NU ONLINE
21-09-2022

Modstandsbevægelsen udgav i 1946 to bøger med oplysninger om DNSAP – det danske nazistparti. Listen med de ca. 22.000 personer var en hævn for at gøre opmærksom på dem, der under besættelsen sympatiserede med nazisterne.

Selv om udgivelsen hurtigt blev dømt ulovlig, har den siden cirkuleret hos fx antikvarboghandlere. Listen er blevet døbt ”Bovrup-kartoteket” efter den sønderjyske by, hvor partiets fører, Frits Clausen, boede.

Efter en advokatundersøgelse i 2018 har Slægtsforskernes Bibliotek og Danske Slægtsforskere udgivet dele af listen efterhånden, som personerne blev tjekket i forhold til GDPR (det vil sige været afdøde i mindst 10 år).

Nu er det omfattende materiale blevet stærkt udvidet og udgivet som en søgbar database: https://slaegtsbibliotek.dk/databaser/bovrup-kartoteket

Databasen indeholder næsten 19.000 personer ud af den samlede liste. De resterende ca. 4.000 personer har enten ikke været afdøde i 10 år eller oplysningerne om dem har været for sparsomme til, at dette har kunnet tjekkes. 

Databasen er valideret og markant udvidet på basis af andre kilder såsom folketællinger og kirkebøger. Derfor er navnene i databasen langt mere præcise, og fødselsdatoer er tilføjet på et stort antal af personerne. Det er således den ultimative version af databasen, der nu publiceres.

Man kan i databasen blandt andet søge på navn og bopæl, og som resultat får man fx indmeldelsesdato i partiet, fødselsdato, stilling og bopæl.

 

Nærmere oplysninger hos Per Hundevad Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek: pan@slaegt.dk. Tlf. 53 39 15 00.