Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Nyt Online forlag fra Danskernes Historie Online
26-03-2024

Danskernes Historie Online er Danmarks største projekt inden for retro-digitalisering af historisk litteratur. Biblioteket publicerer i stigende grad også ny litteratur fra forfattere, der har behov for en platform til elektronisk udgivelse af deres historiske værker.

Danskernes Historie Online annoncerer nu et dedikeret forlag – Danskernes Historie Publish – der fremover står for den del af aktiviteten, der handler om udgivelse af ny litteratur. Der vil primært være tale om litteratur inden for lokal- og personalhistorie, og bøgerne gøres tilgængelige på hjemmesiden dhpublish.dk.

Læs den vedhæftede pressemeddelelse