Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Nyheder / Slægtsforskernes Bibliotek bliver unikt online-bibliotek for historikere, slægtsforskere og almenheden
22-02-2019
Aftalen underskrives af Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere, og Per Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek

Aftalen underskrives af Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere, og Per Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek har allerede digitaliseret mere end 4.000 værker, der ligger online for alle interesserede på bibliotekets hjemmeside: http://bibliotek.dis-danmark.dk. Med den nye aftale bliver det muligt at accelerere arbejdet med at digitalisere værker samt at udvide bestanden af online bøger frem til nyere tid.

Aftalen skaber en unik mulighed for online-adgang til værker, der ellers ikke findes online på andre platforme. Slægtsforskernes Bibliotek etablerer sig hermed som den største og mest komplette online-samling af litteratur inden for de nævnte emner.

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Foreningen er landets største slægtsforskerforening med 8.000 medlemmer. Biblioteket er et specialbibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Online-værkerne er søgbare på biblioteket side, herunder er det muligt at udføre fritekstsøgning på de mere end 500.000 sider, der er digitaliserede.