Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Foreningens historie

Foreningens historie 

I 1987 stiftede en arbejdsgruppe DIS-Danmark (DIS = Databehandling I Slægtsforskning) som en fraktion af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Formålet var at udforske computerens muligheder og dele erfaringer herom. Et af de første initiativer var at udsende et lille blad til kontakt mellem medlemmerne, der faktisk strømmede til. 

I 1989 blev der holdt stiftende generalforsamling i den nye forening DIS-Danmark (nu Danske Slægtsforskere). 

I 2018 blev DIS-Danmark fusioneret med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF), og samtidig skiftede foreningen navn til Danske Slægtsforskere. 

Danske Slægtsforskeres formål er ifølge vedtægterne at 

  • digitalisere og offentliggøre kildematerialer fra kulturarven 
  • støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet 
  • samarbejde med arkiver, museer, biblioteker og andre institutioner 
  • repræsentere slægtsforskernes og slægtsforskningens interesser over for myndigheder og arkiver 
  • formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v. 
  • samarbejde med andre foreninger med samme eller beslægtede formål i ind- og udland. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 

Danske Slægtsforskere ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.