Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Hvad er Danske Slægtsforskere?

Hvad er Danske Slægtsforskere 

Danske Slægtsforskere er landets største slægtsforskerforening med næsten 8000 medlemmer. Foreningen blev stiftet 27. maj 1989 og blev den 5. maj 2018 fusioneret med Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.  

Danske Slægtsforskeres formål er at være stedet, hvor slægtsforskere finder motivation, viden, og inspiration i deres slægtsforskning, både via tilbud direkte til medlemmerne og via støtte og tilbud til vores tilknyttede lokalforeninger. 

Foreningens formål virkeliggøres bl.a. ved at 

  • digitalisere og offentliggøre kildematerialer fra kulturarven 
  • støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet 
  • samarbejde med arkiver, museer, biblioteker og andre institutioner 
  • repræsentere slægtsforskernes og slægtsforskningens interesser over for myndigheder og arkiver 
  • formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v. 
  • samarbejde med andre foreninger med samme eller beslægtede formål i ind- og udland. 

Foreningen udgiver medlemsbladet Slægtsforskeren 4 gange om året, har en aktiv hjemmeside med et godt, velbesøgt forum for slægtsforskere ligesom vi har et stort, digitalt bibliotek. Foreningen deltager desuden aktivt på facebook, såvel i FB-grupperne Slægtsforskning og DNA-Slægtsforskning som på FB-siden Danske Slægtsforskere. 

Foreningen ønsker at knytte personer med interesse for slægtsforskning i hele landet sammen og yder derfor økonomisk tilskud til vores tilknyttede lokale, slægtshistoriske foreninger.