Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Kontingent 2020

Kontingent 2020

Danske Slægtsforskere har nu udsendt opkrævninger for kontingent 2020 for landsforeningen og de lokalforeninger, som Danske Slægtsforskere administrerer.

Du vil eller har allerede modtaget et girokort, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice. Kontingent bedes betalt med dette girokort. Det kan også gøres med Netbank, idet den såkaldte FI-linje anvendes (tallene i nederste linje på girokortet, startende med ”71”).

Er du tilmeldt Betalingsservice kommer betalingen på din BS-oversigt i februar måned til betaling den 1. marts.

Når Danske Slægtsforskere opkræver det årlige kontingent for landsforeningen, fremgår dette af to linjer med to beløb. Tilsammen giver de det korrekte beløb, der er kr. 250 for enkeltpersoner og kr. 375 for familiemedlemskab.

Opkrævning sker med to beløb fordi foreningen har specielle momsforhold. Det betyder, at kun noget af beløbet er momsbelagt. Som der står i teksten er de to beløb derfor en del der er incl. moms og en del der er excl. moms. Det er Skat, der kræver, at de to beløb opkræves separat, og vi beklager dette.

Spørgsmål vedrørende kontingent kan sendes til ekspedition@slaegt.dk