Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Kontingent-Membersite

Kontingent/Membersite

Kontingentet for Danske Slægtsforskere i 2024 er som følger.
Almindeligt medlemskab: Kr. 290 (én person, ét blad).
Familiemedlemskab: Kr. 435 (to personer i husstand, ét blad).
Medlemskab udland: Kr. 340.
Almindeligt medlemskab og familiemedlemskab opkræves med to beløb, der dog sammenlagt giver de ovenfor nævnte satser. Det skyldes, at der er en del af kontingentet, der er momsfrit og en del, der er momsbelagt.
Indmeldelse sker på siden:  Membersite
Husk at logge ind, hvis du allerede er registreret medlem i systemet.