Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Kontingentopkrævninger 2021

Nu udsendes kontingentopkrævninger 2021
Opkrævning af kontingent er på vej til medlemmer af Danske Slægtsforskere og de lokalforeninger, som vi administrerer.
Efter generalforsamlingens beslutning, er kontingent for Danske Slægtsforskere 2021 sat til:

Kr. 280 for personligt medlemskab
Kr. 420 for familiemedlemskab

BEMÆRK (medlemmer i Danmark):

  • Kontingent til Danske Slægtsforskere opkræves som to beløb, idet en del af kontingentet er momspligtigt.
  • Betalingsservice opkræves pr. 1. februar.
  • Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, skal det udsendte girokort anvendes (Fi-linjen). Vi modtager desværre ikke direkte bankoverførsler eller andre betalingsformer.
  • Du kan også betale kontingentfakturaen, der ligger til dig på Membersite med betalingskort (men du modtager stadig girokort)