Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Tilbud / Slekt og Data i Norge

Slekt og Data Norge 

Danske Slægtsforskere og Slekt og Data Norge har indgået aftale om fælles medlemskab i begge foreninger. 

Dette indebærer fulde medlemsrettigheder og fordele for alle betalende medlemmer i begge lande, bortset fra tilsendt medlemsblad fra søsterforeningen. Bladene kan dog læses i deres helhed på foreningernes hjemmesider slektogdata.no og slaegt.dk. 

For at få adgang til Slekt og Datas hjemmeside og forum skal du registrere dig hos Slekt og Data, Norge. 

Registreringen i Norge virker ikke pt. Der arbejdes på sagen.

Det kan du gøre via dette link. Når du udfylder skemaet, skal du bruge en rabatkode. Denne kode finder du her: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,154109.0.html. Du skal være registreret som medlem af Danske Slægtsforskere og være logget ind i Forum for at få adgang til artiklen, der indeholder rabatkoden.