Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

 

 

Onsdag d. 16. september blev det pointeret fra myndighedernes side, at man skulle begrænse sine fysiske kontakter til 5-10 personer

Antallet af deltagere ved foreningens aktiviteter er for det meste langt højere, og derfor har bestyrelsen besluttet at stille alle mødeaktiviteter i bero indtil videre.

Det betyder dermed også, at den planlagte generalforsamling udskydes til et senere tidspunkt.

Altså der er lukket på Sydholmen indtil videre.

Bestyrelsen vil til stadighed overvåge, hvornår det er forsvarligt at starte vores aktiviteter igen, og medlemmerne vil naturligvis blive orienteret.


Velkommen til Sokkelund slægtsforskere

Historie og aktiviteter

Hvem er vi?

Sokkelund Slægtsforskere. Foreningen blev stiftet den 29. marts 2000 og har til huse i nogle dejlige lokaler på Sydholmen 8, 1. sal Avedøre Holme, 2650 Hvidovre.

Vi lægger vægt på 

  • Undervisning 
  • Foredrag
  • Udveksling af erfaringer
  • Ekskursioner

Årligt kontingent

Enkeltpersoner 150 kr
Ægtepar / samboende 200 kr


Indmeldes ske ved gå ind på hjemmesiden https://slaegt.membersite.dk/