Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2020 GF / Forslag 5c, 5d og 5e

Forslag til Danske Slægtsforskeres generalforsamling 2020, indsendt på mail 25. januar 2020.


Forslag.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge rigtigheden af påstanden om at det virusangreb som foreningens hjemmeside blev udsat for i februar 2013 var et fingeret virusangreb.

Forslag
Generalforsamlingen pålægger at hæve de begrænsninger, som man har laver overfor undertegnede og min mand, så vi igen kan få direkte adgang til Forum.
Begrundelse: Vi har på intet tidspunkt overtrådt de regler som er angivet ”Forum Spilleregler”. Der står intet i reglerne om, at man ikke måde lade et familiemedlem bruge Forum til at svare på et opslag som svar på et andet opslag hvori han er omtalt negativt. Ligeledes har vi aldrig fået nogen advarsel, selvom spillereglerne foreskriver det.

Forslag
Det tillades Knud Haaning Andersen at blive medlem af Danske slægtsforskere.
Begrundelse:
Som et resultat af en konflikt i DIS-Danmark, en konflikt præget af personfnidder og jantelov, blev min mand Knud Haaning Andersen (KHA) udelukkelullet af foreningen indtil videre. Nu er det 7 år siden og så må det nu være på sin plads at få den sag afsluttet. Det tjener ikke i Danske Slægtsforskeres interesse, at man på grund smålig personfnidder og gammelt nag holder en meget aktiv slægtsforsker ude af foreningen.
KHA har i tidens løb lavet meget af slægtshistorisk interessante ting. Lad mig nævne:
Transskriberet alle godsskifter på Mors. Offentliggjort på hans egen hjemmeside og Erik Brejls hjemmeside.
Fotograferet ½-1 mill. arkivsider. Alt sammen gjort tilgængelig for alle slægtsforskere på Hammerum herreds hjemmeside samt på Ole Wadschiers hjemmeside.
KHA har oprettet administrerer adskillige facebookgrupper vedrørende slægtsforskning herunder bl.a. ”DNA og Slægtsforskning” med ca. 2500 medlemmer og meget høj aktivitet.

Ingrid Sørensen