Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2020 GF
Ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Slægtsforskere lørdag den 3. oktober 2020 kl. 11.30 på KUC - Auditoriet, Ågade 27, 6000 Kolding, Danmark.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for
  det kommende år (2021).
  5. Behandling af indkomne forslag.
      a.  Forslag om vedtægtsændring af §7, stk. 3, pkt. 7a og §7, stk. 4 (Bestyrelsen).
      b.  Forslag om vedtægtsændring af §5, stk. 1 (Tine Susanne Olsen).
      c.  Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge rigtigheden af påstanden om at det
           virusangreb som foreningens hjemmeside blev udsat for i februar 2013 var et fingeret virusangreb
           (Ingrid Sørensen).
      d.  Forslag: Generalforsamlingen pålægger at hæve de begrænsninger, som man har laver overfor
           undertegnede og min mand, så vi igen kan få direkte adgang til Forum (Ingrid Sørensen).
      e.  Forslag: Det tillades Knud Haaning Andersen at blive medlem af Danske slægtsforskere (Ingrid
           Sørensen).
  6. Valg til bestyrelsen.
      6a. Valg formand.
      6b. Valg af kasserer (kun ulige år).
      6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
            På valg: Kathrine Tobiasen, Michael Dupont, Jesper Skov.
      6d. Valg af suppleanter.
            På valg: Yvonne Christiansen.
  7. Valg af interne revisorer.
      7a. Valg af to interne revisorer for et år.
            På valg Svend Erik Christiansen og Knud Spangsø.
      7b. Valg af en revisorsuppleant for et år.
           På valg: Per Vengfelt.
  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Retsbetjentarkiver - meget mere end skøder og skifter" ved Torben Albret Kristensen.

Program:

11.30 – 12.45: Ankomst, registrering og frokost.
12.45 – 13.00: Udlevering af stemmesedler.
13.00 – 15.00: Generalforsamling.
15.15 – ?: "Retsbetjentarkiver - meget mere end skøder og skifter" ved Torben Albret Kristensen.

Du er velkommen til at tage én ledsager med.

Forplejning er gratis, også for ledsageren.

Hvis du/I vil deltage i frokosten, skal du tilmelde dig. Dette skal ske senest 15. september 2020 på hjemmesiden.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke obligatorisk, men det letter planlægningen af arrangementet, hvis du tilmelder dig.

Regnskab og budget offentliggøres her senest 3 uger inden generalforsamlingen