Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2020 GF / Forslag til vedtægtsændringer (5a)

Forslag til ændring af vedtægternes §7, stk. 3, pkt. 7a

Nuværende tekst:
7a. Valg af to interne revisorer for et år.
Foreslås ændret til:
7a. Valg af 2 interne revisorer for 2 år. Revisor A er på valg i ulige år, revisor B er på valg i lige år.
Begrundelse:
Forskudt valg af de interne revisorer vil sikre kontinuitet, idet man derved undgår, at begge revisorer vælger at stoppe samtidig.
I år vil revisor A blive valgt for 1 år, og revisor B blive valgt for 2 år.


Forslag til ændring af vedtægternes § 7, stk. 4.

Nuværende tekst:
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Foreslås ændret til:
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis forslagsstilleren – eller en person, som vedkommende bemyndiger hertil – er til stede på generalforsamlingen til at fremlægge forslaget og begrunde det.
Begrundelse:
Det er vigtigt, at et forslag fremlægges og begrundes af en person, der er til stede på generalforsamlingen, så der er et relevant beslutningsgrundlag for at kunne træffe en rigtig afgørelse.