Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hvor finder du? / Arkiver

Danske arkiver

Hvor bliver personoplysninger arkiveret?
De offentlige danske arkiver er Rigsarkivet i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

Rigsarkivet i København
I Rigsarkivet i København findes arkiverne over den statslige centraladministration, f.eks. kongehuset, Danske og Tyske Kancelli (indtil 1848), Rentekammeret (indtil 1848), Kollegierne (indtil 1848), ministerierne (fra 1848), højesteret, forsvaret, fødselsstiftelsen og folketællingerne. Desuden findes den statslige lokaladministration for Sjælland (se nedenfor).

Rigsarkivet i Odense, Aabenraa og Viborg
Her findes den statslige lokaladministration f.eks. præster, provster og biskopper, stiftsøvrighed, kirkeinspektioner og menighedsråd, amtmænd (lensmænd) og amtsforvaltere (amtstuer), statsamter og amtsråd (amtskommuner), magistrats- eller rådstuearkiver (indtil 1868), Retsbetjente (indtil 1919) (by- og herredsfogeder og birkedommere), dommere og politimestre (efter 1919), kirkebøger. På Rigsarkivets forskellige læsesale finder du også mange godsarkiver; mange har afleveret, selv om de som private foretagender egentlig ikke er forpligtede til det.

Kommunale arkiver (stadsarkiver)
Alle større byer har kommunale arkiver. Disse findes typisk på dette link http://www.dkarkiver.dk/

Lokalarkiver
Ud over de større kommunale arkiver findes der en lang række lokalarkiver. Se en oversigt over disse på  http://arkibas.dk/arkivvejviser/

Folketællinger
Den ældste folketælling er fra 1787. Den næste blev afholdt i 1801. Så er der et langt spring til næste tælling, som fandt sted i 1834. Årsagen til dette er en statsbankerot, en Napoleonskrig m.m.
Så fulgte 1840, 1845 (her er fødested anført for første gang), 1850, 1855, 1860, 1870, 1880 og 1890. Så kom 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og 1950. (Samt 1945 for Grønland og Færøerne).

Arkivalieronline finder du de skannede folketællinger til og med 1940. Nyere folketællinger (1945-1970) kan benyttes på Rigsarkivets læsesal i København.

Kirkebøger
Statens Arkiver har skannet (fotograferet) kirkebøger. Du finder de skannede kirkebøger på Arkivalieronline

Der findes også enkelte afskrevne kirkebøger på www.ddd.dda.dk og på www.danishfamilysearch.dk, samt på www.familysearch.org og www.ancestry.com.

Lægdsruller
Statens Arkiver har skannet alle lægdsruller. Den nemmeste tilgang til lægdsrullerne går via denne hjemmeside: https://lægdsruller.dk/.

Arkivalielister
Danske Slægtsforskere har lavet en liste, hvor du nemt og hurtigt kan finde lige præcis de arkivalier, som du har brug for. Listen findes her: https://arkivalielister.dis-danmark.dk/.


Daisy
Søgning i arkivalier, der befinder sig i Rigsarkivet, og som ikke er digitaliseret, sker via Daisy. Læs mere om Daisy her.

Rigsarkivet