Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Kilder / Hvor finder du? / Online kilder

Online kilder

Kilder A-Å 

Slægtsforskning, søgning mv.

Folketællinger og mandtal

Kirkebøger 

Skifter

Fæster

Tingbøger

Udvalgte online kilder:

Skannede kirkebøger og folketællinger, lægdsruller skiftearkivalier, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring, Københavns Overpræsidium, tingbøger

http://www.sa.dk/arkivalieronline

Afskrevne kirkebøger og folketællinger (er søgbare)

http://www.ddd.dda.dk

Statens Arkiver

http://www.sa.dk

Danish Family Search

https://www.danishfamilysearch.dk/search/

Stor database udarbejdet gennem mange år af medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Af mange er databasen kendt under navnet FamilySearch.

http://www.familysearch.org/ 

DIGDAG (kort over Danmarks administrative inddeling igennem tiderne, samt en omfattende stednavnedatabase)

http://www.digdag.dk/

Stednavnedatabase

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

Sall Data. Denne side handler om slægtsforskning i bred forstand

http://salldata.dk/

Sogneportalen (find nuværende sogn ved hjælp af adresse eller  kirke)

http://sogn.dk/

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

http://www.genealogi.dk/

Historie Online

http://www.historie-online.dk/

Skifte- og fæsteuddrag

http://www.brejl.dk/

Den almindelige enkekasse

http://www.fogsgaard.org/

Politiets Registerblade (Voksne beboere i København 1890-1923)

http://www.politietsregisterblade.dk/

Dansk  Slægtsgårdsforening

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/                                                               

Vort sogns historie

http://www.vortsognshistorie.dk

Det danske Udvandrerarkiv

http://www.udvandrerarkivet.dk           

Nygaards sedler — mange oplysninger om jyder

http://ddd.dda.dk/nygaard/soseside.asp

Vads sedler — mange oplysninger om fynboer

http://sedler.dis-danmark.dk                 

Geodatastyrelsen

https://gst.dk/om-os/se-paa-kort/

Adresse til matrikelnummer mm.

https://www.ois.dk

Gotisk skrift

http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_gotisk_skrift_for_arkivbrugere

Indvandrede  til USA

http://www.ellisisland.org/

CPR Registeret (egne oplysninger)

https://cpr.dk

Dødsannoncer

https://afdoede.dk

Find et gravsted (Officiel side)

http://findgravsted.dk

Find en grav

https://findengrav.dk

Tinglysning af ejendom (digital)

https://tinglysning.dk

Indeks til dødsboer i Statstidende

http://aneguf.dk

Byggesager på nettet

https://weblager.dk

https://public.filarkiv.dk

Indsatte i arresthuse, fængsler og tugthuse

https://banditter.dk