Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Organisation / Lokalforeningsrådet

Lokalforeningsrådet

Lokalforeningsrådet er bindeled mellem Danske Slægtsforskere og de lokalforeninger, der har indgået partnerskabsaftale. 

Rådet mødes op til 2 gange årligt, og hver lokalforening kan sende op til 2 delegerede til mødet. 

Hver lokalforening har 2 stemmer i rådet. 

Lokalforeningsrådets opgaver er, at inspirere Danske Slægtsforskere til aktiviteter, projekter og udviklingsopgaver samt,
i ønsket omfang, at inspirere og koordinere aktiviteter mellem lokalforeningerne. 

Rådet vælger 2 medlemmer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse. 

På mødet den 17. marts 2024 blev følgende valgt til Danske Slægtsforskeres bestyrelse:


Hans Mølgaard, Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. På valg marts 2026. Mødeleder i den kommende periode. 

Kurt Pajbjerg,  Slægtshistorisk forening for Viborg og Omegn. På valg marts 2025 

Suppleant frem til marts 2024: Søren Borg, Danske Slægtsforskere – Skive 

Rådets forretningsorden kan læses her.

Referat fra rådets møder kan læses her.

Her kan du se udkastet til en partnerskabsaftale.

Rådet har udarbejdet et katalog over foredragsholdere. Det kan ses her.

Kontakt Hans Mølgaard, hvis din forening er interesseret i at indgå en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.