Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Danske Slægtsforskeres bestyrelse består af 11 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.  

Der findes en forretningsorden for bestyrelsens møder. Den kan du læse her.

Vi holder ca 5 bestyrelsesmøder om året, og efter hvert bestyrelsesmøde bliver referatet fra mødet offentliggjort, således at medlemmerne kan følge med i, hvilke aktiviteter og projekter bestyrelsen arbejder med. Følg med i referaterne her.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, som særligt fokuserer på enkeltområder inden for vores aktivitetsfelt. Udvalgene, deres kommisorium og deres medlemmer kan du se her. 

Hvis du har et emne, som du godt vil have bestyrelsen til at beskæftige sig med, er du velkommen til at sende en mail til formand@slaegt.dk